Möjlighet till betald vidareutbildning med lön

Från och med den 1:a oktober finns ett nytt regelverk på plats som innebär att privatanställda tjänstemän har en möjlighet att vidareutbilda sig till förmånliga villkor. Stödet administreras av Trygghetsrådet dit MTR är anslutna och de kan bidra med rådgivning och vägledning kring processen.

Vilka kan söka stödet?

  • Som lokförare på pendeln omfattas du av detta om du är mellan 27-61 år
  • Under de senaste 14 åren ska du ha arbetat minst 8 år
  • Du ska även ha arbetat minst 16 timmar per vecka i snitt under 12 av de 24 senaste månaderna

Vad kan jag plugga?

Du kan läsa alla utbildningar som är studiemedelsberättigade (CSN). Syftet med utbildningen ska vara att ”stärka din framtida ställning” på arbetsmarknaden. Väldigt brett alltså.

Vilken ersättning kan jag få?

Omställningsstudiestödet är ett offentligt studiestöd som beslutas och administreras av CSN. Från den 1 oktober 2022 kan yrkesverksamma i Sverige söka detta nya, utökade studiestöd som består av två delar, bidrag och lån. Du kan välja att endast nyttja bidraget.

Vilket belopp du får bestäms av din inkomst. Bidragsdelen ersätter upp till 80 procent av din tidigare lön, upp till 4,5 inkomstbasbelopp (21 298 kronor per månad före skatt, 2022). Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, och dessa pengar behöver du inte betala tillbaka. Utöver detta kan du erhålla ”kompletterande studiestöd” från TRR eftersom du är ansluten via din arbetsgivare. Stödet motsvarar då totalt 80% av din nuvarande lön som lokförare.

Du kan även välja att ansöka om omställningsstudielån. Din inkomst styr hur mycket du får låna, men maxbeloppet är 12 514 kronor per månad (2022).

Stödet är möjligt att få under 1 år (44 veckor)

Det här låter ju fantastiskt! – hur kommer jag vidare?

Mer information kring hur du går till väga finns på: http://www.trr.se En bra FAQ med info ligger också här: https://www.trr.se/aktuellt/omstallningsstudiestodet–en-ny-trygghet-for-trr-anslutna-tjansteman/

Inloggning sker med BankID för de som önskar gå vidare med en ansökan.

Kommentarer inaktiverade.