FAQ och förhandlingsprotokoll gällande ÖT- och KL-överenskommelserna

Klubben har fått en hel del frågor gällande de båda överenskommelserna som vi här tänkte sammanställa och besvara.

Varför får vi 3500 kr i X-tillägg då vi tar övertidspass när vi 2018/2019 fick 4000 kr?

Arbetsgivaren ville först ge en ersättning om 2000 kr medan Seko Lok menade att det som motsvarade två stycken X-tillägg 2018, alltså 4000 kr, idag borde innebära 5000 kr och att det tillfälliga X-tillägget därför borde ligga någonstans runt den summan. Vi lyckades mötas på mitten, alltså 3500 kr.

Får jag 3500 kr i X-tillägg om jag tar ett gnet utöver de fem stycken som innefattas i överenskommelsen?

Seko Lok har inte fått något annat besked från arbetsgivaren än att så ska vara fallet och det var också med en försäkran om det vi ingick överenskommelsen.

Räknas inte den här överenskommelsen som planerad övertid? Det är väl olagligt?

Överenskommelsen kan definieras som planerad övertid men vi anser att denna lösning är att föredra jämfört med alternativet. Alternativet är det förfarande vi har idag då kollegor blir uppringda under slutet av sin arbetsdag för att få reda på att de blivit beordrade påföljande dag och därmed varken får den återhämtning de eventuellt behöver eller möjlighet att genomföra de planer de haft för den lediga dagen. Överenskommelsen är dessutom dyr för företaget. Den kan därmed inte anses olaglig då parterna är överens lokalt.

Jag närmar mig 200 timmars övertid för 2022. Måste jag göra något särskilt för att få dispens och kunna arbeta upp till 250 timmars övertid?

Överenskommelsen innebär att de som vill frivilligt kan höja sitt övertidssaldo till 250 timmar. Detta innebär att du inte behöver sluta ta övertidspass om du närmar dig 200 timmars övertid. Exakt hur förfarandet gällande att bevilja dispensen kommer se ut vet vi inte just nu. En lösning över hur detta ska ske kommer presenteras.

Innebär den här uppgörelsen om övertid att Seko Loks ärende hos Arbetsmiljöverket om att stoppa beordring blir upphävt?

Absolut inte. Ärendet ligger kvar och ska behandlas.

Om jag är ledig på deltid, exempelvis föräldra- eller studieledig, måste jag ändå ta fem övertidspass?

Nej. Har du gått ner i tid är du skyddad men kan på frivillig basis ändå ta ett övertidpass om du vill. Självklart ska samma ersättning som för övriga X-jobb då utgå.

I mailet som kom ut från företaget stod det att jag skulle svara med de datum jag kan tänka mig att jobba ända fram till februari, men jag vet ju inte vilket schema jag kommer ha i februari. Jag tycker dessutom det är stressigt att bara få fem dagar på mig att svara angående datum. Får vi ingen mer möjlighet att önska om datum?

Rutinerna för sökningen är inte uppklarade mellan fack och arbetsgivare. Seko Lok har anfört att vi vill att sökningen och utläggningen av datum för X-jobb ska ske per månad. Att kunna ange alla datum man är tillgänglig fem månader framåt redan nu är förstås mycket svårt, om inte omöjligt, och inte ett acceptabelt sätt att lägga upp det på. Även arbetsgivaren tjänar på att vi med större säkerhet kan ange datum då vi är tillgängliga och då måste sökningen öppnas upp fler gånger och kontinuerligt. Vi kommer träffa arbetsgivaren senare i veckan för att komma överens om rutinerna.

På begäran lägger vi dessutom ut båda förhandlingsprotokollen för den intresserade.

Vi vill också avisera att klubben håller digitalt infomöte via Zoom måndagen 3 oktober. Där ges möjlighet ges att ställa frågor och diskutera de båda överenskommelserna. Inbjudan och länk kommer skickas till medlemmars inkorgar.

Kommentarer inaktiverade.