Grupp- och semesterval


Turlistegruppen hade i förra veckan möte med arbetsgivaren där det förmedlades att Trafikverket ligger efter i arbetet med T23, detta p.g.a. implementeringen av ett nytt system hos Trafikverket. 

Detta leder till att vi även i år kommer får skjuta på både grupp- och semesterval. Gruppvalet kommer att ske i december med inplacering i början av februari och semestervalet kommer delas upp i två delar, likt förra årets val. 

Mer exakt information kommer komma ut när allt är klart. 

Kommentarer inaktiverade.