Kallad till utbildning? Så gör du

Seko Lok har uppmärksammat arbetsgivaren på att rutiner för utbildning saknas och behöver komma på plats. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna genomföra bl.a kommande TTJ nu i september. Vi har trots flera påstötningar INTE fått någon respons från MTR i frågan. Klubben redovisar därför nu hur vi ser på det och hur medlemmarna bör agera när utbildning planerats ut i schemat. För LF stationerade på CST så finns avtalstext (lokala kollektivavtalet) som reglerar utbildning i ÄS – 30 min arbetstid för resa till/från CST-ÄS-CST. För SÖD finns ingen text i avtalet.

  • Utbildning bör planeras inom den egna stationeringsorten i första hand.
  • Seko Lok är INTE överens med arbetsgivaren om att använda sig av restidsersättning vid planerad utbildning.
  • Turstart enligt klockslag i IVU gäller (start från ditt tjänsteställe)
  • Därefter passresa/gångtid på arbetstid till utbildningsstället
  • Turslut enligt klockslag i IVU (tillbaka till ditt tjänsteställe vid detta klockslag). Detta kan innebära att du behöver avvika från utbildningen tidigare för att hinna tillbaka
  • Dygnsvila om 11 timmar mellan turerna gäller (lika som vid en ”vanlig” tur)
  • Arbetsgivaren kan med kort varsel besluta att ställa in utbildningen pga personalbrist så tänk på att komma ombytt och med utrustning för att kunna tjänstgöra som vanligt.

Som vanligt önskar vi att ni återkopplar till oss om ni uppfattar några konstigheter.

Kommentarer inaktiverade.