Kommande medlemsmöte

Klubben kommer att hålla medlemsmöte:

FREDAGEN 23/9

13.00 – 14.30

Plats: Barnhusgatan 6 lokal ”Puben”

Mötet kommer att besluta vilka (3) yrkanden som klubben skickar in till kommande avtalsrörelse. Hittills så har följande förslag inkommit:

Längre raster

  • Rätt till längre rast på turer som är långa (idag 30 minuter)

Stopp för ensamarbete

  • Ett resande tåg SKALL alltid bemannas med en lokförare och en separerat ombordansvarig/AGS. Rollerna skall ej gå att kombinera.

Stopp för ofrivillig beordrad övertid

– Beordrad övertid på ledig dag får endast användas vid akuta oförutsedda händelser såsom pandemi, krig eller stora naturhändelser och liknande.

– Beordrad övertid på ledig dag skall ge högre ersättning än frivillig övertid. Förslag är att beordrad övertid betalas med 1,5 x kvalificerad övertid alternativt att minst summan motsvarande ett x-tillägg alltid ska utbetalas vid beordrad övertid utöver övertidsersättningen.

– Beordrad övertid får EJ användas för att täcka upp att man har för få anställda eller att verksamheten är felplanerad avseende personalbehovet. I dessa fall ska inhyrd personal användas eller trafiken reduceras.

Det går bra att lämna förslag till yrkanden ända fram till mötet (och även på plats).

Kallelse/dagordning kommer på mailen!

Kommentarer inaktiverade.