Rutiner för utbildning

Hösten närmar sig med stormsteg och med den en hel del planerad utbildning tex TTJ. Seko Lok har fört fram till MTR att de respektive stationeringsorterna behöver lösa behovet inom den egna orten. Dvs planerad utbildning för lokförarna på Cst förläggs till Stockholm (oftast ÄS) och för lokförarna i Söd till Södertälje (Södd).

Om utbildning trots allt behöver ske utanför den egna stationeringsorten så ska turer konstrueras för detta. Med start och sluttid vid LF tjänsteställe. Vi ska inte använda oss av restidsersättning för planerad utbildning. Vi har lärare och instruktörer som har möjlighet att hålla utbildning där den behövs så behov av att alla lokförare flyttar sig finns inte om planeringen görs på rätt sätt.

Viktigt är också att respektera 11 timmar mellan turerna. En utbildningsdag behöver hanteras lika som en arbetsdag med tågkörning. Detta då vi förväntas komma ombytta och redo för tågtjänst i det fall att behov av detta uppstår.

Klubben har kontaktat planeringen för ett möte som förhoppningsvis kan ske i närtid där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för kommande utbildning. Vi återkommer med mer info asap

Kommentarer inaktiverade.