Beordrad övertid – uppdatering

Vi har tidigare informerat kring beordrad övertid och vill med detta inlägg komplettera informationen.

Vad har förändrats?

Inget i sak – klubben anser fortfarande inte att ”särskilda skäl” råder som motiverar att arbetsgivaren kan eller bör beordra in personal på övertid på ledig tid. Vi har heller inte mottagit några sådana från MTR under sommaren. Vi har haft ett par lugnare veckor på sistone – något som nu i augusti verkar ha vänt till det sämre med nya beordringar idag samt även för imorgon. Nästa vecka ser också bekymmersam ut. Hur det sedan utvecklar sig kan vi bara gissa. Vi ser ett antal osäkerhetsfaktorer när det kommer till hur många LF som väljer att sluta. Prognoser är en sak men vi har skäl att tro att dessa kommer att spricka då ett antal kollegor aviserat till oss att de aktivt tittar efter andra jobb eller funderar på andra karriärer utanför spårbranschen. Några kommer också att gå i förtida pension.

Drivande för detta kan vi se är nedbemanningen och avvecklingen av ombordpersonalen som på relativt kort sikt ska leda till att LF blir ensam kvar ombord. Lokförarkollektivet verkar överens om att utvecklingen är dålig för säkerheten ombord samt innebär en sämre arbetsmiljö och en ökad press på oss som blir kvar. Parallellt med denna insikt har lokförarna nu även fått klart för sig att arbetsgivaren är ointresserade av ens diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att en fungerande arbetsmiljö ska kunna bibehållas. Seko Lok har tidigt tagit upp detta med MTR och begärt att vi tillsammans ska titta på den påverkan som PTU-projektet innebär för lokförarna och hur det ska mötas. Vi ser från vår sida att både arbetstidsregler samt lön behöver ses över i och med den nya situationen.

Givet ovan ser vi snarare att problematiken med underskott på personal riskerar att ytterligare förvärras under det närmaste året – med ökad press på oss att jobba övertid för att få tågen att gå. Hur ska vi agera för att möta detta? Klubben kan inte uppmana medlemmar till arbetsvägran – arbetsgivaren har en långtgående rätt att beordra ut övertid på oss enligt både lag och avtal. Den springande punkten är just huruvida ”särskilda skäl” verkligen råder. Det är inte prövat genom att vi drivit ett lokalt fall till domstol men tidigare erfarenheter från Arbetsdomstolen pekar på att det är en svår väg att gå.

Vi kom i början av sommaren överens med MTR om att kommunikation skulle gå ut till kollektivet där omständigheterna kring personalunderskottet redovisades: så här många är vi idag, så här många behöver vi bli för att klara vårt uppdrag, så här ser vägen dit ut. Denna lägesbild och analys väntar vi fortfarande på – det som vi fått presenterat för oss är istället information om de kommande interna utbildningarna. Det är en start – men var är resten?

Tills vidare får vi hantera all tjänstgöring likadant – det är samma krav som ställs på dig som lokförare i säkerhetstjänst oavsett om det är ett ordinarie pass eller ett beordrat övertidspass. Du ska vara tillräckligt pigg och fräsch för att klara av att ta det ansvar som tjänstgöringen innebär. Upplever du att du inte möter dessa krav så SKA du meddela arbetsgivaren detta. Kraven finns beskrivna i Transportstyrelsen föreskrifter – TSFS2011:61.

Regelverket i TTJ slår också fast att du som lokförare ansvarar för tågets säkra framförande. Vi är lokalt överens i kollektivavtal hur vår tjänstgöring får läggas ut (arbetstidsregler) samt kommer varje år överens om hur våra fasta arbetsscheman ska konstrueras (turlistförhandlingar). Tillräcklig tid för återhämtning ska genom detta uppnås. OM det sedan visar sig att vissa grupper blir för tuffa och följaktligen inte ger tillräcklig vila jobbar vi för en förändring inför nästa års konstruktion – det kan handla om att byta plats på något jobb eller fridag eller att byta en tidig morgon mot en senare tur eller liknande eller tvärt om… När arbetsgivaren nu mot personalens vilja lägger ut extrapass inklämda i våra överenskomna scheman finns en risk att den tiden för återhämtning inte blir tillräcklig – med konsekvensen att LF i slutänden är för trött för att jobba. Denna risk blundar arbetsgivaren aktivt för. Vidare hävdar MTR att uppkommen trötthet bör leda till att lokföraren med automatik sjukskriver sig. Här menar vi tar MTR inte sitt ansvar som arbetsgivare och har inte längre fokus på säkerheten.

Sekos skyddsombud har med anledning av detta påkallat Arbetsmiljöverkets uppmärksamhet. Ett ärende där AV nu ska besluta huruvida arbetsgivarens agerande och insatser är tillräckliga eller ej är öppnat. Mer information kring hur detta utvecklar sig kommer när vi vet mer.

Till sist i korthet:

OM DU BLIR BEORDRAD: kom in och jobba (förutsatt att du möter säkerhetskraven)

MÖTER DU INTE SÄKERHETSKRAVEN: meddela arbetsgivaren att du behöver din återhämtning för att klara av dina kommande pass.

Meddela klubben att du blivit beordrad och hur du ställt dig till beordran

Kommentarer inaktiverade.