Seko Lok säger NEJ till ofrivillig övertid

MTR driver verksamheten med ett konstant underskott på personal. LF har svårt att få ut sina lediga dagar – både FV-dagar samt Stågdagar samt komptimmar släpar efter. Samtidigt så ligger övertidsuttaget högt – många av oss ställer upp och arbetar frivilligt.

När vi nu återigen hör att arbetsgivaren ringer runt för att beordra ut övertid så är det ytterligare ett kvitto på att vi är för få LF anställda. Seko Lok har idag meddelat arbetsgivaren att LF som inte frivilligt ”räcker upp handen” och gör sig tillgängliga för övertid INTE står till förfogande för arbete.

Grunden för att meddela detta bör vara genom att anmäla sig i IVU eller per mail till PSF. Arbetsgivaren kan givetvis ändå ringa för att fråga huruvida du kan tänka dig att tjänstgöra eller inte.

Det innebär följande: om arbetsgivaren (chefen eller PSF) ringer för att höra om du kan jobba extra den närmaste dagen/dagarna så fundera på om du orkar/kan/vill – är svaret JA så ställ gärna upp och ta ett pass. Det underlättar för verksamheten och för oss alla. Är svaret NEJ så förklarar du att du inte är tillgänglig för övertid och att om arbetsgivaren har synpunkter på detta så får de kontakta Seko Lok. Skicka också gärna ett mail (styrelsen@pendelforarna.se) till klubben med information om vad som hänt för vår kännedom. Vi ser inte att det finns ”särskilda skäl” att åberopa för arbetsgivaren i nuvarande läge för att beordra ut övertid. Detta då vi inte står inför en situation med förhöjda sjuktal eller ökad produktion. Tvärtom så har sjuktalen vänt ned och nivån på trafiken är känd för hela året utan aviserade ”toppar” i form av fler beställda avgångar från uppdragsgivaren.

Om färre personer finns tillgängliga än vad verksamheten kräver så kommer arbetsgivaren att behöva inskränka trafiken med hjälp av reduceringsplaner – det kan innebära ändringar i turerna. Eventuella ändringar i schemat behöver kommuniceras enligt de rutiner som vi har och kommer i sådana fall att generera tidsförskjutingstillägg i de fall det är tillämpligt. AG kan göra ändringar i schemat så länge veckoarbetstiden håller sig under 36 timmar i snitt (för tidig morgon samt natt-grupper gäller gruppnyckelns veckoarbetstid +1 h) SAMT att övriga arbetstidsregler uppfylls.

För frågor kring detta eller annat – hör av er!

Kommentarer inaktiverade.