Aktuellt i juni

Klubben höll ett digitalt medlemsmöte i fredags (10 juni). Vad kom upp?

  • Medlemmarna (åter)valde 2 skyddsombud på vardera ett år: Hans Johansson och Nicolai Quaglia
  • Fyllnadsval till en vakant plats i styrelsen – välkommen som förtroendevald Nina Sagulin
  • En ytterligare valberedare utsågs – Ema Saavedra. Välkommen som förtroendevald Ema
  • Under mötet pratade vi allmänt om vad som pågår i PTU-projektet och bakgrunden/genomförandet av årets lönerevision.
  • Under övriga frågor kom frågor upp kring vad som gäller om du blir kallad till samtal med företaget? Har du då möjlighet att ta med dig ett fackligt ombud? Javisst går det bra! – självklart går det bra att träffa sin chef på ”tu man hand” men ibland kan det ändå kännas tryggt att ha någon med sig. Det går alltid bra att kontakta någon av oss förtroendevalda så försöker vi ordna så att någon av oss kan följa med vid behov. Kontaktuppgifter finner du här på hemsidan. Alla förtroendevalda har tystnadsplikt.

Resursläge LF sommar och höst/vinter?

Vi märker att rörligheten ökar bland medlemmarna. Fler än vanligt hör av sig med frågor kring uppsägning och ledigheter för studier. Även arbetsgivaren har märkt av en ökning i takten berättar de. Det efterfrågas LF på flera ställen och möjligheterna för att få jobb är goda. Samtidigt så väljer en del att kliva av och omskola sig till andra arbeten. Vi riskerar att få en väldigt ansträngd situation till hösten/vintern vilket vi flaggat för till MTR. Hur möter vi detta?

Seko Loks bild är att det ska ske genom förutsägbarhet. Det ska vara ordning och reda på pendeln med bra och tydliga anställningsvillkor. Den oro som finns inför kommande ensamarbete på tågen ska tas om hand och LF ska kunna känna sig trygga i de rutiner som tas fram. De förändringar i ansvar och arbetsuppgifter som läggs på i vår tjänst ska värderas och lönesättas på ett sätt som upplevs som rättvist.

Det ska gå att lita på sitt schema – vi ska inte använda oss av ofrivilligt beordrad övertid – våra lediga dagar tillhör oss. Semester och annan ledighet ska i god tid planeras ut.

För att komma hit så är vår bild att MTR i grunden behöver ha fler LF anställda. Vi vill se en tydlig målbild och en plan för att komma dit.

Idag under MBL-träffen efterfrågade klubben en plan för hur utläggningen av årets resterande FV-dagar tillsammans med de återstående ännu ej utlagda ”stag-dagarna” kan ske. Ett möte med planeringen där detta gås igenom kan förhoppningsvis äga rum innan kort. En hel del bekymmer framåt kan undvikas genom en stabil och robust semesterplanering – här finns mycket att göra och nu upplever vi det som att även arbetsgivaren har insett att detta varit eftersatt under flera år. Bra! Vår ambition är att under tidig höst tillsammans med planeringen prata kring semesterfrågorna för 2023. Klarar vi av det på ett bra sätt finns mycket att vinna.

Kommentarer inaktiverade.