Nya löner från 1 maj -22

Den lokala lönerevisionen för lokförarna på pendeln är klar och de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från och med 1/5 nu på kommande lön i juni.

  • Tarifflönerna ökar med 2% enligt centralt utrymme
  • För medlemmar med individuell lön så har klubben bevakat så att 2% lagts ut totalt på gruppen
  • Fasta lönetillägg höjs med 2% (Vikarietillägget samt det månadsvisa körlärartillägget)

Följande blev vi inte överens om:

  • Flytt av pengar i stegen till slutlön för att öka denna och göra jobbet mer attraktivt
  • Höjd ersättning för läkarbesök (patientavgift) för att motsvara den nya nivån om 250kr per besök
  • Inarbetad komp ska vara möjlig att få utbetald i pengar
  • 80/90/100 modell för att få de äldre att kunna stanna kvar längre i yrket
  • Modell för semesterväxling till fler lediga dagar
  • Höjning av de rörliga tilläggen

För Seko Lok är det självklart att även de rörliga tilläggen ska höjas med ramen för att inte tappa i värde i längden. Det här är det tjafs om varenda år – och hittills har de alltid höjts i slutändan. Nu kommer vi inte överens och blir tvungna att skicka upp frågan till central förhandling.

Läget sommaren 2022 – kort analys

Arbetsgivaren säger reflexmässigt nej till precis allt som de inte måste säga ja till. Det övergripande problemet är att bolaget inte är lönsamt utan tvärtom blöder pengar (och personal). Därför försöker ledningen strama åt alla kostnader som är möjliga att strypa. Ibland blir det parodiskt och dumsnålt vilket de flesta som vi har kontakt med förmodligen inser. Ändå är det förbaskat trögt att åstadkomma något. Det är dyrt att anställa/rekrytera personal – en nyckel är därför att behålla de LF som redan är anställda. Detta görs bäst genom att ha tillräckligt attraktiva villkor och sedan se till att det löpande fungerar – schema, lön, ledigheter etc. Idealet är ett självspelande piano här. Nu har vi istället en period om flera år bakom oss där mycket av detta inte alls fungerar – semesterval som havererat där ledigheter inte kan läggas ut, ofrivillig beordring av övertid, tapp av lokförare till andra jobb, schemastrul etc etc

Detta sammanfaller med att bolaget byter i princip samtliga i ledande befattning – inte en eller två gånger utan löpande. Vi är nu inne på vår 4:e VD sedan MTR kom in 2017. Det här håller givetvis inte i längden.

Under tiden rullar PTU-projektet vidare och tågvärdar ska börja fasas ut till denna höst (samtidigt som bolaget kontinuerligt anställer tågvärdar för att täcka hålen som finns idag). PTU projektet innebär för oss lokförare en ökad arbetsbelastning samt ett utökat ansvar. Det här känner och vet våra medlemmar och många av oss funderar på hur vi kommer att påverkas av att bli ensamma kvar ombord. Vi märker att fler än tidigare funderar på att söka sig vidare – till andra jobb både inom och utom branschen. Detta har vi också kommunicerat till arbetsgivaren. Grunden för att få lokförarna att stanna är att ta deras funderingar och oro på allvar – och presentera lösningar som fungerar. Den utökade rollen behöver också värderas och lönesättas – om villkoren står still samtidigt som arbetsuppgifterna/ansvaret utökas så kommer vi att se ytterligare fler lokförare som ser sig om efter annan sysselsättning.

Kommentarer inaktiverade.