Höjt X-tillägg för 2022

MTR gick idag ut med information om att en extra ”X-helg blankett” nu ligger ute där LF uppmanas att teckna sig som tillgängliga för övertid under sommarens helger. Ersättningen är höjd med 500:- per dag och innebär ett tillägg om 2500:-/dag för de som anmäler sig i förtid. För de som kommer in och tjänstgör med kortare varsel gäller den gamla nivån om 2000:-/dag

Seko Lok har drivit denna fråga under lång tid och ser positivt på att arbetsgivaren nu har förflyttat sig i frågan och insett att nivån från 2008 inte längre är tillräckligt attraktiv för att tjäna sitt syfte. Det är synd bara att ändringen kommer så pass sent – verksamheten hade tjänat på att detta blivit klart i god tid innan sommaren. Nu får höjningen sannolikt inte full effekt.

Vad händer framåt? Klubben kommer att fortsätta driva på för en långsiktigt hållbar lösning där vi inte behöver ”in och peta” inför varje sommar för att i panik lösa bemanningen. Vi har lämnat flera förslag på hur vi kan gå vidare och kommer att sätta oss med arbetsgivaren i god tid innan nästa sommar – om bara viljan hos arbetsgivaren finns så kommer vi att kunna lösa detta på ett mycket bättre sätt inför nästa år.

Tack för ert stora stöd i frågan – det är det som gjort det möjligt att nå detta första steg. Vi hoppas nu att så många medlemmar som kan, vill och orkar tecknar sig för något pass även under denna sommar.

Kommentarer inaktiverade.