Angående restid till och från PTU-utbildningen

Många har kontaktat klubben angående att passresa, alternativt restid, saknas då PTU-utbildningen lagts ut i IVU. Utbildningen ska enligt kallelsen pågå kl 09:00-16:30 medan tiden som anges i IVU för hela turen är 8:30-16:30. Alltså finns endast 30 minuter utlagda för att ta sig till Södd medan ingen tid alls finns för att ta sig ifrån depån efter avslutad utbildning. I verkligheten uppgår restiden samt gångtiden från Sci till Södd till 64 minuter och utöver det kan dessutom eventuell disptid adderas.

Seko Lok är inte överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla vid utbilning som inte äger rum på stationeringsorten. Det som står skrivet i avtalet är text från tiden innan Söd var stationeringsort och behöver revideras.

Seko Lok hade helst sett att de tåg du ska åka pass med till och från Södd hade ritats in i turen. På så sätt hade restiden både från Södd och tillbaka inkorporerats i den ordinarie arbetstiden och utbildningen anpassats efter det. Alternativt hade utbildningen kunnat förläggas i Äsd.

Vi vill därför, tills inget annat är överenskommet, uppmana kollegor och medlemmar att påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Måste man ändå planera på ett sätt så att en utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch sammantaget blir för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter kan restidsersättning användas. Restidsersättning är en betydligt sämre lösning och något vi ska undvika. Restidsersättning betalas ut från det att du lämnar hemmet och stänger ytterdörren tills du anländer till lokalen där du ska gå utbildningen och vice versa då du ska hem efter avslutad utbildning.

Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme och finns reglerad i centralt avtal. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 5 minuter får du alltså två tillägg. Från och med 1 maj 2022 är tillägget 73,59 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag ligger tillägget på 110,33 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen och gäller för Sekos medlemmar.

Överenskommelsen om en timmes övertid i varje ände av turen om den utgår från annan stationeringsort gäller inte för utbildning utan endast om du tar en körtur.

Tills inget annat är överenskommet: påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Kommentarer inaktiverade.