Fortsatt praxis gällande X-tillägget som föregående år

Att många kollegor valt att inte svara på X-jobbsblanketten som företaget skickade ut i förra veckan har burit frukt. Under en förhandling idag valde arbetsgivaren att backa från den tidigare linjen då de utmanat praxis och menat att X-tillägg inte ska betalas ut till den som inte föranmält sig för X-jobb via blanketten. X-tillägget om 2000 kronor kommer alltså även utöver kvalificerad övertid betalas ut sommaren 2022 till den som gnetar på en X-helgsdag i likhet med tidigare år.

Arbetsgivaren har däremot inte gått Seko Lok till mötes i något av de förslag vi tidigare lyft för att förbättra villkoren och ersättningarna för X-jobb. Alltså ett differentierat X-tillägg där den som anmäler sig i förväg premieras med en högre summa, en generell höjning av X-tillägget till 2600 kronor samt att utöka X-tillägget även till maj om behov skulle finnas.

Seko Lok kommer nästa vecka åter träffa arbetsgivaren för att diskutera hur bemanningen i sommar kan lösas samt ett antal övriga frågor som hänger. Hanteringen av körlärartillgägget framöver är en av dem. Vi har även begärt att slutdatumet för att lämna in blanketten om X-jobb bör flyttas fram till nästa vecka, efter detta möte gått av stapeln.

Seko Lok anser att våra ovan nämnda förslag i hög grad kommer bidra till att lösa sommarens akuta personalbrist och kommer fortsätta lägga fram dessa som lösningar.

Kommentarer inaktiverade.