Aktuellt 2 maj

Något nytt om x-tillägget? I förra veckan så träffade vi arbetsgivaren och lade då som förslag att MTR skulle skjuta fram datumet för anmälan till sommarens x-helger. Ambitionen var att hinna träffas och förhoppningsvis komma fram till ett fungerande upplägg för att få fler intresserade av att teckna sig för arbete. MTR ställde dock in dagens möte och nu är det tveksamt om det hinner komma någon ny lösning på plats innan deadline. Tills vidare är det därför fortsatt 2000:- som gäller – och det oavsett när i tid arbetet fördelas. Vad det verkar så är det inte speciellt många som anmält sig hittills. Det ökar risker för att det blir problem i sommar. Seko Lok har varit tydliga med att vi inte kommer att acceptera beordrad övertid i sommar för att lösa bemanningen. Vi behöver ha tillräckligt bra incitament för att LF ska vilja binda upp sig i förtid.

Restid eller arbetstid till utbildningstillfällen? Seko Lok har skickat in en begäran om förhandling. Vi saknar fungerande rutiner som passar verksamheten i kollektivavtalet – annat än när CST-placerad personal har utbildning i Äs-depå. Sedan avtalet skrevs så har det som bekant hunnit byggas en depå i Bro och en i Södertälje. Rutiner för vad som ska gälla när dessa används för utbildningsdagar behöver sättas och föras in i avtalet. Vi hoppas att vi kan komma framåt i denna fråga under kommande vecka. Seko Lok har grundinställningen att all utbildning för LF i normalfallet ska ske inom den egna stationeringsorten. Det betyder att Söd-depå behöver användas för Söd-stationerad personal i mycket större omfattning. Både för fordonsutbildning och för tex TTJ. Våra medlemmar har tydligt signalerat att de inte accepterar långa resor till utbildningsdagar på grund av bristfällig planering. Genom att planera på ett bra sätt går det att undvika långa dagar och behov av restidsersättning. Istället kan hela dagen rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Till dess att vi är överens om annat så gäller att er tur startar med angivet klockslag i IVU på er stationeringsort. Ni slutar sedan vid angivet klockslag på er stationeringsort.

Inget Vik-tillägg för medlemmarna som ”vrålar”? Det har kommit till vår kännedom att LF på vrålskubben sedan mars inte erhåller sitt månatliga skubbtillägg. Det är fel och det ska betalas ut. Seko Lok har begärt av arbetsgivaren att de rättar till misstaget. Vi avvaktar nu bekräftelse på att det blir gjort.

Kommentarer inaktiverade.