Framskjuten publicering av schemat för fasta grupper

I förra veckan blev Seko Lok kontaktade av Planning som flaggade för att publiceringen av februarischemat för de som går på fasta grupper kunde komma att försenas till den 25e januari. Detta pga att planeringen är hårt pressade just nu med mycket sjukskrivningar bland annat. Även DLC är pressade och detta påverkar också planeringen. 

Vi svarade att det går bra så länge det bara är en gång och om de följer avtalet gällande tidsförskjutningstillägg. 

Enligt avtalet har de på fast schema rätt till tidsförskjutningstillägg för de turer som ej publicerats senast 10 dagar innan turen gäller, alltså den 1-4/2 i det här fallet, då vi redan har schema fram till sista januari. 

Kommentarer inaktiverade.