Ändringar i gruppaketet i årets gruppval!

Inför öppnandet av årets gruppval skedde en del missar som upptäcktes först när materialet redan publicerats men vi har, i samråd med Planning, beslutat att gruppaketet kommer att ändras så att den version som var tänkt från början kommer ut. Detta gör att du behöver se över dina val om du redan skickat in.

De flesta ändringarna är små, där vi bytt en förmiddag mot en förmiddag eller kväll mot kväll, men i ett par av blandgrupperna har större förändringar gjorts.

De grupper som berörs av ändringarna är

 8– Bytt en morgon mot en förmiddag pga för kort FP-vila.

13– Bytt ut 4 turer mot andra med liknande tider och flyttat på en FP-dag

14– Bytt ut en tur mot en annan liknande

17 och 18– Här har vi jämnat ut så att inte alla de tidigaste turerna hamnade på ena gruppen. 8-9 turer har bytts ut per grupp.

20-22– Här har vi bytt eftermiddagar mellan grupperna för att få bättre återhämtning mellan turerna. 2-4 turer per grupp har ändrats.

24– 6 turer har bytts mot turer med liknande tider.

25– 2 turer har bytts ut mot turer med liknande tider.

28– 4 turer har ändrats mot turer med liknande tider.

29– Här har vi flyttat på en FP-dag för att göra den långa ledigheten längre och bytt ut hela 12 turer.

33– En tur har bytts ut.

34– Även här har vi flyttat på två FP-dagar för att jämna ut arbetsblocken. 14 turer har ändrats.

35– 3 turer har ändrats mot turer med liknande tider.

36– En Fp-dag har flyttats för att bli av med 5-dagarsperioden. 8 turer bytts ut och udda rader har bara morgon/dagturer (tänkt till ensamstående föräldrar med lite äldre barn)

Sammanlagt är det 16 grupper som har ändrats. Om ni sökt någon av dessa grupper så gå in och kolla igen så ni är ok med ändringarna som gjorts.

Det är beklagligt att det blivit så här men ibland sker det misstag och vi är glada att vi kunnat ordna upp det.

Har ni några frågor eller funderingar så kan ni fråga oss som jobbat med detta.

Vänligen Seko Lok och ST genom

Melissa Svenhard, Marianne Allhammar, Jon Holmberg och Nicolai Quaglia

Kommentarer inaktiverade.