Rapport från årets första MBL-träff 10/1

Nytt år! Under måndagen 10 januari gick 2022 års första MBL-träff av stapeln med arbetsgivaren.

Punktlighetssiffrorna för 2021 redovisades vilka snittade på mellan 92 och 96 procent. Undantaget var under februari månad då punktligheten sjönk markant på grund av många varmgångslarm och urspårningen i Hgv. Punktligheten har också varit kraftigt sammanhängande med NKI under det gångna året.

Verksamheten var planerad att gå med vinst 2021 vilket inte skedde. Siffrorna över det finansiella resultat är dock ännu inte officiella. MTRP siktar mot vinst under 2022 men menar att det inte är möjligt med de produktionsnivåer vi hade under 2021.

24 nya LF har/ska anställas från 25 december 2021 fram till mars. I nuläget dessutom 9 inhyrda LF.

Inga aktuella sjuktal presenterades vid mötet men har under senaste perioden legat på 12-13 procent. Den höga siffran beräknas hålla i sig ett tag till.

Även på DLC är situationen ansträngd med hög arbetsbelastning. Läget tungrott för våra driftledare med upp till 15-20 vakanser dagligen. Reduceringsplaner för Mälartåg har heller inte funnits att tillgå.

I alla kategorier av säkerhetshändelser ligger man under målet för 2021 förutom dörröppning på fel sida (mål 12, utfall 18). Nytt avsnitt i checklistan för klargöring planeras för att få ned öppning på fel sida efter det att tåg klargjorts. Vad gäller OSPA A har antalet aldrig varit så lågt sedan MTR tog över med 15 st under 2021.

Seko Lok lyfte också att statistik bör föras redan från början gällande dörröppning utanför plattform kopplat till delning/tillkoppling då vi ska koppla till och isär allt oftare framöver.

Arbetsskor/Shoemed: MTRP bekräftade under träffen att det är kalenderår som ska gälla för uttag av arbetsskor för nyanställa och alltså inte anställningsår/anställningsdag som tidigare uppgetts till somliga kollegor.

X-tillägget: Arbetsgivaren meddelade att det X-tillägg som betalats ut vid övertidsarbete under årets början kommer upphöra från och med 10 januari. Man hoppas kunna lösa personalbristen med hjälp av frivillig övertid. I värsta fall uppger man att man kan komma att beordra övertid. Seko Lok påtalade att vi gärna sett en förlängning av tillägget för att motivera till fler frivilliga gnet.

Hur blir det för de kollegor som sökt semester vecka 1-9 men ännu inte fått besked? Inget konkret svar på frågan som ställdes av klubben och som drabbat några av våra medlemmar.

Seko Lok lyfte även att ha fem alternativ istället för tre vid sökning av ströveckor i semestervalet. På så sätt kan fler förhoppningsvis få ledigt de veckor de sökt

Inhyrning av personal från Veteranpoolen: MTR ämnar att ta in Veteranpoolen vid arbetstoppar fram till maj 2022. I perioder under våren kommer många avstängningar ske och därmed kommer behovet av kundservice också öka. Förhandlingen avslutades i oenighet med alla närvarande klubbar. Enligt representanter från närvarande klubbar som organiserar stationsvärdar och personal inom kundservice finns en tidigare övernskommelse om att ta in fler arvodistanställda och uttryckligen inte Veteranpoolen. Stationsvärdar anställda av MTRP får dessutom en längre och mer gedigen utbildning jämfört med de som lånas in från Veteranpoolen vilket är fördelaktigt för oss lokförare liksom för övrig personal, om inte annat vid störningar.

Kommentarer inaktiverade.