Dags för gruppval

Inför årets gruppval så blev Lokförare Marianne Allhammar från ST Pendeln tillfrågad av MTR ifall hon kunde tänka sig att konstruera grupperna. Hon tackade ja till detta och har tagit fram ett grundpaket med stöd av Melissa Svenhard från Seko Lok.
Tidigare år så har Torbjörn Hammas från MTR gjort detta arbete.
 
Den genomsnittliga tiden på turerna har sjunkit något inför T22 och det har resulterat i att vi har haft mer utrymme att optimera grupperna utan att de gör för mycket tid.  
Det har varit intensiva dagar då representanter från Seko Lok och ST Pendeln har jobbat för att få till ett så bra helhetspaket som möjligt.
 
Grupp 7–8
Vi har i år gjort en del ändringar på Bro-riktade grupperna och flyttat en NK-dag från grupp 7 till grupp 8 och i gengäld så har grupp 7 fått fler tidiga turer och grupp 8 fler sena turer. Beträffande avstängningarna på Söndagarna så är det bra ordnat på bägge grupperna, något som vi vet är mycket viktigt för er som går på dessa grupper.
 
Grupp 13
På Föräldragruppen har vi kunnat ta bort avsteg från att sluta efter kl19:00 före FP samt  ersatt en helnatt med en halvnatt.
 
Grupp 14
Den här gruppen har de senaste åren blivit senare och sämre enligt många och nu har vi lyckats återställa den till att vara den tidigare medurs gruppen som den varit förr.
 
Grupp 17 och 18
Här har vi lagt in några fler mycket tidiga turer för att inte dessa ska hamna på blandgrupper. Vi har även behållit norr och söderriktning.
 
Kvällsgrupperna
Grupp 19, som har mycket kopplad ledighet, har vi lagt in fler halvnätter och det har inneburit att grupperna 20–22 har fler eftermiddagar.
Grupp 23 med en långledighet har, som tidigare år fler halvnätter än övriga kvällsgrupper.
 
Blandgrupperna
Vi har flyttat på en NK-dag på grupp 28 för att få en bättre helhet.  
Vi har flyttat en fp-dag på grupp 29 så att långledigheten blir längre, något som vi tror uppskattas. Vi har även flyttat några FP-dagar på grupp 34 för att minska ned på långa arbetsblock.
Vi har fått in önskemål av flera om att kunna gå på en grupp där man jobbar tidiga turer varannan vecka, ifall man tex har äldre barn varannan vecka, och detta har vi kunnat ordna på några av blandgrupperna. Vi har även försökt att jämna till veckoarbetstiden på blandgrupperna så det blir en mer jämn fördelning.

Grupp 30
På vår tidiga Älvsjö-grupp så har vi förbättrat helgturerna.Natt och 8/6
Beträffande nattgrupperna och 8/6 grupperna så har vi fördelat tunga nattjobb och även vissa av överliggningarna hyfsat jämnt fördelat på dessa grupper.

Södertälje
Södertälje har fått en till ny kvällsgrupp 78 och på föräldragruppen så tillkom det en F-dag. Vi har även här försökt att jämna till veckoarbetstiden så det blir en mer jämn fördelning.


Vi som sitter och arbetar med detta försöker alltid att se på helheten i första hand och det har resulterat i att vissa grupper har blivit annorlunda jämfört med T21. Men vi hoppas och tror att majoriteten kommer att kunna hitta något som de blir nöjda med.
 
Vi vill tacka MTR för ett gott samarbete i år igen.
 
Med vänlig hälsning


ST Pendeln
Marianne Allhammar och Jon Holmberg


Seko Lok 
Christofer Adrian, Emil Andersson, Nicolai Quaglia, Jeanette Rickebo och Melissa Svenhard

Kommentarer inaktiverade.