2022 – vad är på gång?

PTU?

I december träffade Sekoklubbarna på pendeln Seko förbundet för att diskutera och se om vi kunde komma till en gemensam hållning. 

Tanken från Seko Lok var/är att gå fram med ett gemensamt förslag om möjligt där vi förhoppningsvis kan få med oss även arbetsgivaren för att pressa på beställaren. 

Vi ser ett värde i att inte lämna LF ensam kvar ombord med de bekymmer det skulle innebära. Samtidigt så finns det på andra håll i Sverige lösningar där tåg dubbelbemannas – vad kan vi lära av det? På vilket sätt går det att övertyga beställaren om att en sådan lösning skulle vara att föredra? Under januari ska förbundet ihop med klubbarna träffa representanter för de andra större trafiksystemen för att höra mer om hur de arbetar. Frågan om ensambemannade tåg är inte isolerad till pendeln i Stockholm – om det är okej att låta en ensam LF hos oss ansvara för 1 500 personer – vad betyder det i förlängningen för resten av branschen? Vi riskerar en situation där arbetsgivarna plockar bort ombordpersonalen även på andra tåg. En sådan utveckling är dålig både för de som reser med tåg och för oss som jobbar i branschen. Om tåget ska vara ett alternativ till andra transportmedel så behöver det självklart finnas personal ombord.

Gruppval och Semesterval?

Som ni vet så sköt vi fram både semestervalet och gruppvalet från förra året. Dessa ska nu genomföras under första kvartalet i år. Ambitionen från vår sida är precis som vanligt att det ska gå att hitta en grupp som passar och att majoriteten av medlemmarna blir nöjda med sitt schema. Vi driver också på för förbättringar för föräldragruppen för att bättre möjliggöra för de som är ensamstående med barn att få ihop sin tillvaro. När det gäller semesterförläggningen så behöver vi sätta oss ned med arbetsgivaren innan valet för att säkerställa att vi är överens om förutsättningarna – det är krångligt att rätta till fel som uppkommit i efterhand. Bättre att få det rätt redan från början.

Utvärdering av KL-upplägget

Vi har idag en modell med ett fast lönetillägg för aktiva KL. Denna överenskommelse gäller till halvårsskiftet i år. Vi är överens med MTR om att utvärdera lösningen under andra kvartalet i år för att sedan förhoppningsvis komma till en permanent lösning som kan ta vid när nuvarande går ut. Vi kan idag se att vi fått väsentligt fler körlärare sedan i höstas och trenden är fortsatt ökande vilket är en indikation på att upplägget fungerar.

Villkor för Instruktörer?

Det är dålig ordning när det gäller instruktörstjänsten. Arbetsgivaren har inte förhandlat tjänstens innehåll med oss utan har ensidigt satt villkoren. Man har plockat lite här och lite där och det råder osäkerhet i organisationen kring vad som egentligen gäller. Så kan vi inte ha det i längden. Seko Lok ska under året förhandla och kollektivavtala innehållet för tjänsten. Förhandling är begärd och vi väntar på ett datum när vi kan träffas.

Lönerevision?

Under våren ska nya löner sättas utifrån det centrala avtalets påslag. För Sekos medlemmar innebär det en höjning med 2% från den första maj. Huruvida vi ska yrka på något annat än procenten rakt av får vi återkomma till. Vi ska även delta i lönekartläggningen för företaget.

Kommande årsmöte 9 februari 13.30

Kallelse till detta kommer…

Kommentarer inaktiverade.