Veckans uppdatering om PTU (Pendeltågens Tekniska Utveckling)

Förra veckan hade Seko Lok medlemsmöte där huvudämnet var PTU och tågvärdens framtid. Då vi förstått att våra medlemmar vill ha mer information i PTU-frågan så har vi bestämt att skriva en uppdatering i ämnet varje måndag med start idag.

Förhandlingarna inleddes förra måndagen, den 27/9. Det var mer likt ett informationsmöte än en förhandling. Vi fick se hur kommande organisation är tänkt att se och vilka nya roller som kommer skapas. Dessa förhandlingar inriktar sig på enkelbemanning men vi kämpar såklart för att det ska vara fortsatt dubbelbemanning på tågen. Det var inte många frågor som besvarades innan mötet ajournerades. Nästa tillfälle är den 11/10. Innan dess kommer en riskanalys påbörjas tillsammans med våra skyddsombud.

En punkt som lyftes på vårt medlemsmöte var vad skyddet gör i frågan. Vårt HSO Hasse berättade att en 6.6a skickats in med en felaktig text skriven och att man överväger att skicka in en ny. Detta är ett arbete som pågår gemensamt mellan alla HSO i alla klubbar.

Ett mail till trafiknämnden håller på att sammanställas som vi kommer skicka in tillsammans med övriga lokala klubbar.

Förra veckan satt representanter från Seko Pendelklubben och Seko Lok i ett möte för att försöka hitta en väg framåt tillsammans i denna fråga.
Vi var båda klubbarna på centralen i lördags den 2/10 och delade ut flygblad från European Transport Workers Federation angående bland annat säkerheten för resenärer och arbetare på järnvägen och att ha kvar dubbelbemanningen ombord på pendeltågen. Den 10/10 kommer Pendelklubben att dela ut egna flygblad, som rör att tågvärdarna ska ersättas av kameror, vid Odenplan. Vidare kommer vi ta fram ett datum då våra klubbar kommer dela ut flygblad tillsammans som ska gälla säkerheten och hur den kommer påverkas om kamerorna ersätter tågvärdarna.

2021-10-07, 21.03: Inlägget uppdaterat med ett korrigerat ordval.

Kommentarer inaktiverade.