Krav på sammanslagning av Sekoklubbarna

Historiskt sedan avregleringen av det statliga affärsverket SJ år 1999 så är vi två olika Sekoklubbar på pendeln. Seko Lok organiserar lokförare och Seko Pendelklubben organiserar värdar samt städ. Det är en modell med flera fördelar där varje klubb kunnat bli duktig på ”sina” avtal och frågor. Det har också varit ett lönsamt upplägg ekonomiskt för båda klubbarna då vi gemensamt och med draghjälp av varandra, vid avtalsförhandlingar kunnat stärka både löner och villkor för hela kollektivet. 

Men mycket vill ha mer. Seko Lok mottog i somras ett brev från Pendelklubben (länk här) där deras styrelse förklarar att man inte är nöjd med nuvarande situation. Irritationen bottnar i att Seko Lok inte varit beredda att erbjuda pengar från lokförarnas lönepott till andra grupper (tågvärdar och städ) när vi löneförhandlat.  Eftersom vi inte gått Pendelklubben till mötes eller överlåtit till deras styrelse att avgöra hur hög löneökning Seko Loks medlemmar ska få så har de nu tagit ett medlemsbeslut på att de ska vända sig till förbundet med en begäran om sammanslagning av våra två klubbar. På så sätt räknar de med att de själva får bestämma över fördelningen av potten vid de årliga löneförhandlingarna eftersom Pendelklubben är den större klubben och följaktligen skulle få majoriteten av medlemmarna med sig.

Seko Lok besvarade redan i somras det inkomna mailet (länk till vårt svar). Sedan släpptes ”bomben” från Trafikförvaltningen att man beslutat om att initiera projektet PTU som innebär att tågvärden försvinner från tåget och att lokföraren blir ensam tjänstgörande ombord. I och med denna olyckliga utveckling så hade vi i styrelsen kanske förväntat oss att Pendelklubben skulle backa från sitt krav på en sammanslagning och istället inrikta sig på att gemensamt hitta lösningar för att säkerställa fortsatt dubbelbemanning ombord. Denna förväntan visade sig fruktlös – Pendelklubben har istället upprepat sitt krav. Vid ett möte mellan klubbarna förra veckan bekräftade deras ordförande och vice ordförande att de avser att fortsatt verka för en sammanslagning. Nu har vi ingen samtyckeslag när det gäller facklig organisering men för oss är det direkt osmakligt att Pendelklubben framhärdar i detta när vi så tydligt markerat att vi inte är intresserade.

Det är dessutom en sällsynt dålig tajming. Seko Lok har i kontakt med förbundet förklarat hur vi ser på situationen och att vi inte är intresserade av ett samgående. Då vi är en fullt fungerande klubb med goda resultat ser vi det därmed som osannolikt att förbundet skulle gå vidare med frågan. 

Trots den tråkiga situationen vill vi poängtera att Seko Lok självklart vill ha kvar tågvärden ombord och att vi kommer att verka för detta även framåt.   

Kommentarer inaktiverade.