Förbättrade villkor för körlärare

Under en längre tid så har intresset för att ställa upp som körlärare varit vikande. Det går att avfärda som ett problem endast för arbetsgivaren men på lång sikt så drabbar det även lokförarna – vi behöver kunna ta emot elever från lokförarutbildningen samt återvändande lokförare som varit borta en tid från körningen. Utan denna möjlighet blir det svårt att anställa och nu när rörligheten i branschen ökar så blir det snabbt ett ansträngt personalläge om inte nya lokförare kan komma in. Vilket i sin tur slår mot våra möjligheter att få ut ledigheter såsom semester, FV-dagar, komptid etc

Vi är därför glada över att kunna rapportera att Seko Lok idag har förhandlat fram nya förbättrade villkor för lokförare som tjänstgör som körlärare. Det är styrelsens tro och förhoppning att detta kommer att leda till att fler är beredda att axla rollen som körlärare.

Seko Lok är överens med MTR om en ny modell som innebär att:

  • Ny högre lön för alla som tjänstgör som körlärare. Den nya lönen blir 44.043:-/månad. För att nå denna nivå kompletteras dagens slutlön med ett nytt fast månatligt lönetillägg om 2560:- Det fasta lönetillägget ligger i sin tur till grund för beräkning av övertidsersättning, pensionsavsättning samt sjuklön vilket innebär att det inte endast är på månadslönen som förbättringar nu sker.
  • Arbetsgivaren får genom överenskommelsen möjlighet att förlägga 6 dagar med elev i snitt per månad
  • Avstämningstiden blir per kvartal under vilket maximalt 18 dagar med elev kan läggas ut. Under en enskild månad får inte företaget lägga ut fler än 15 dagar med elev.
  • Körlärare som önskar få utlagt fler dagar med elev än 18 dagar per kvartal kan komma överens om detta med arbetsgivaren. Ersättningen för dessa extra dagar blir då enligt nuvarande dagersättning dvs 260:-/dag
  • Likt tidigare så gäller att om 2 elever medföljer så faller ett extra tillägg om 260:-/dag ut
  • Alla lokförare som tjänstgjort i 3 år eller längre kan anmäla intresse för rollen som körlärare
  • Alla LF som tjänstgör som körlärare har möjlighet att avsäga sig uppdraget. En uppsägningstid om 2 månader tillämpas där innevarande månad för uppsägningen utgör den första månaden

Ovan beskrivna modell införs på prov med start 2021.10.01. Provet ska pågå under 3 kvartal – 9 månader. Innan sommaren -22 ska vi tillsammans med arbetsgivaren utvärdera modellen med målet att omvandla överenskommelsen till en permanent del av vårt lokala kollektivavtal. Seko Loks ingång i de förhandlingarna är att omvandla det fasta lönetillägget till en ny tariff för körlärare. För att nå dit behöver vi nu visa att modellen fungerar. Vi hoppas att ni är många som är nyfikna och intresserade av att prova på rollen som körlärare.

För frågor och synpunkter tveka inte att höra av er till oss i styrelsen!

Uppdatering 29/9:

Flera frågor har inkommit efter att information om upplägget gått ut från arbetsgivaren. Ett stycke i texten kan tolkas som att arbetsgivaren kommer att lägga ut åkning med elev på lokförare som inte anmält sig som körlärare. Texten finns med för att informera om vilken ersättning som gäller för lokförare som inte är anmälda som körlärare men ändå åtar sig enstaka pass – det kan tex vara ”titt-lia” eller åkning med en återvändande LF. Vid dessa tillfällen gäller dagersättning enligt kollektivavtal och inte det fasta lönetillägget. Även dessa kortare uppdrag förutsätter frivillighet.

Kommentarer inaktiverade.