Till trafiknämndens ledamöter angående förslag om ensamarbete och omplacering av samtliga tågvärdar på MTR Pendeltågen

Seko Lok har tillsammans med Seko Pendelklubben skickat ett brev till samtliga Trafiknämndens ledamöter i region Stockholm. På tisdag 15 juni klockan 14.30 ska beslutet tas om huruvida samtliga 361 tågvärdar på företaget ska omplaceras till andra tjänster inom MTR och ersättas med kameror vid fordonens dörrar. Seko Lok Pendeln motsäger sig detta skarpt och gör vårt yttersta för att hindra förslaget att träda i kraft.

Utöver detta korta brev har vi varit i kontakt med ansvariga politiker för att berätta om vår vardag på tågen och vilka situationer vi kan stå inför där tågvärdens betydelse är A och O. Att vi gör avtryck är tydligt då en del av politikerna har en hel del kvar att lära om hur det fungerar på järnvägen där vi samsas med gods- och resande tåg på spåren, avstånden är långa och det kan dröja rejält innan en mobil resurs har möjlighet att infinna sig på exempelvis en olycksplats.

Vi yrkar på att förslaget tas tillbaka eller åtminstone skickas på återremiss.

Ansvariga politiker, visa nu vilka av er som står på personalens sida och raka i ryggen kan säga att ni röstade nej till detta!

Hela brevet hittar du här.

Kommentarer inaktiverade.