Till trafiknämndens ledamöter angående förslag om ensamarbete och omplacering av samtliga tågvärdar på MTR Pendeltågen

Från Seko Pendelklubben och Seko Lok Pendelns sida vill vi starkt protestera mot att ni tar beslutet att ersätta välutbildad och kunnig ombordpersonal, tågvärdarna, med kameraövervakning på pendeltågen!

Trafiksäkerhet måste vara det som är centralt i den här frågan och vi menar att det inte är trafiksäkert att endast bemanna ett tåg med en lokförare på en av de mest trafikerade spårsträckor i hela Sverige. Ett enkelt dörrproblem, något som händer dagligen, kan enkelt då försena ett tåg med mer än 10 min.

Att ersätta en tågvärd med kameror är endast att utsätta resenärer för onödiga säkerhetsrisker eftersom många av de säkerhetsincidenter som händer på ett tåg händer mellan stationerna där annan personal ej är tillgänglig. Att då tro att en lokförare kommer att både kunna åtgärda de tekniska fel som uppstår samt att på ett bra sätt informera och ta hand om resenärerna är inte realistiskt eller görbart. Dessutom saknar vi en ordentlig risk- och konsekvensanalys från skyddsorganisationen kring trafiksäkerheten i underlagen till beslut!

Att jämföra oss med exempel från andra länder håller inte i det här fallet då svensk trafiksäkerhet ska gälla på svensk järnväg precis som svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Vi i Seko Pendelklubben och Seko Lok Pendeln yrkar på att ni tar tillbaka förslaget eller åtminstone skickar det på återremiss.

Kommentarer inaktiverade.