Angående beslutet i Trafiknämnden gällande slopad dubbelbemanning

Som meddelats i mail ut till samtliga anställda så beslutade Trafiknämnden i Stockholm idag att anta Trafikförvaltningens förslag om installation av kameror och monitorer på pendeltågen i Stockholm. Beslutet fattades med enkel majoritet och röstsiffrorna skrevs till 10-8 för förslaget. Oppositionen röstade för en återremittering till tjänstemännen på förvaltningen men blev således nedröstade.

Beslutet innebär att vi som lokförare efter ombyggnation av fordonen ska ta över öppning och stängning av dörrarna vid uppehållen och även att vi blir ensamt ansvariga för kontrollen av resenärsutbytet. Det kommer förmodligen också innebära att vi i högre grad än idag medverkar till informationen ombord på tågen. Frågetecknen kring förändringen är många och utifrån Seko Loks perspektiv är många aspekter i beslutet långt ifrån genomtänkta.

Vi förstår att sorgen och oron bland våra medlemmar är stor. Seko Lok är nöjda med hur arbetet idag är organiserat med dubbelbemanning ombord och har ingen önskan om att tågvärden ska försvinna. Att beslutet nu är taget är ett faktum vi måste förhålla oss till. Det finns många alternativ och möjligheter i frågan om hur vi går vidare.

Vad händer nu?

Direkt efter att beslutet i nämnden tagits hade Seko Lok och ST en kortare avstämning med arbetsgivaren med anledning av beslutet. Under nästa vecka kommer vi att träffas igen för att diskutera tidsplanen för de åtgärder som denna process kommer att innebära.

Seko Lok har inte släppt kravet på dubbelbemanning. Vi kommer att arbeta för en fortsatt ytterligare närvaro ombord på våra tåg. För oss är det viktigt att framöver vara delaktiga i en grundlig riskanalys där varje föreslagen förändring i det nya upplägget stöts och blöts. Då planen är att lokföraren ska beläggas med ytterligare arbetsuppgifter så måste det självklart ske på ett sätt som är förenligt med god arbetsmiljö och som garanterar en fortsatt säker drift av tågen. Vi kommer aldrig acceptera en utveckling där detta inte går att säkerställa.

Seko-klubbarna inom MTR-koncernen kommer dessutom på torsdag denna vecka träffa ansvarig ombudsman på förbundet samt Sekos ledning för ett avstämningsmöte där vi pratar ihop oss och lägger upp en strategi kring hur vi ska agera gemensamt framåt.

Vad hände med regeringsbeslutet från 2006 som förbjuder ensambemanning ombord på pendeltågen?

MTR har meddelat sin uppfattning om att detta beslut inte längre är tillämpligt. Vi vet idag inte på vilka grunder arbetsgivaren hyser denna åsikt. Vi kommer att driva frågan och vid behov pröva den så långt det är möjligt för att få klarhet i vad som gäller.

Vi återkommer med mer info löpande i denna fråga.

Styrelsen Seko Lok

Kommentarer inaktiverade.