Försening av semesterresultatet

MTR meddelade i fredags (4:e december) att man inte hinner färdigt i tid för att kunna meddela semesterförläggningen denna vecka. Planeringen bad om en vecka extra tid för att få ihop ett resultat.

I ett brev till personalen – som kom ut lite senare under kvällen – angav sedan områdeschefen skälen till att resultatet dröjer. Den viktigaste anledningen till förseningen nämndes dock inte – MTR:s ovilja att använda sig av semesteravtalets möjlighet till utflyttad semester. 2020 lyckades MTR förlägga all huvudsemester utan att ”köpa ut” någon sommarsemester – för första gången. Detta tog man då uppenbarligen som intäkt för att det bör vara möjligt även för 2021 års förläggning.

Inför nästa sommar har vi dock inte samma personalöverskott: sjuktalen är generellt högre pga pandemin och det är dessutom ett par veckor färre under sommaren. Att planeringen sedan ett antal år frångått de fasta perioderna i semesteravtalet för att istället dela in hela sommaren i omväxlande 3 samt 4 veckorsperioder gör också att det är svårt att få en lika hög effektivitet i förläggningen. Störst påverkan verkar dock det faktum att LF-kollektivet i år inte i samma utsträckning valt att söka sin huvudsemester utanför sommarperioden ha. Arbetsgivaren hade sannolikt räknat med att fler av oss – frivilligt och utan att ställa krav på ersättning – skulle vilja vara lediga under vår, vinter eller höst.

Nu verkar det inte ha blivit så och då får man problem – huvudsemestrarna ryms helt enkelt inte under perioden juni, juli och augusti. Personalplanerarna har nu i uppgift att ringa runt och försöka få enskilda LF att gå med på att flytta ut sin sommarsemester – utan ersättning. Det finns rätt så många skäl att tacka nej till ett sådant erbjudande – närmare bestämt 50.490 skäl. Vilket råkar vara den summa som en utflyttad semester genererar (innan eventuellt lönepåslag efter att förhandlingarna är klara) för ALLA LF SOM FLYTTAR UT SIN SEMESTER. Avtalet gör ingen skillnad mellan LF beroende på hur länge man jobbat, de nyare som fortfarande ligger i stegen har samma rätt till ersättning som de som jobbat länge och ligger i slutlönesteget.

När semesterveckor ska läggas ut så har vi en tydlig prioritetsordning. Vi har 4 semesterlistor (samma förfarande för både CST och SÖD) som innehåller alla LF och där vi turas om att var fjärde år ha ”första tjing” på sommarsemestern medan de som ligger sist för året istället väljer först när det kommer till vår/höst-ledighet.

Utköpt semester som förläggs till annan tid än sommaren går före all vår/höst-semester (och petar då undan de som väljer denna). Det innebär att om företaget lyckas övertyga en LF att flytta ut sin sommarsemester till tex månaden maj så kommer dennes huvudsemester att läggas ut före de som söker ströveckor. Samt generera ersättningen om 1,25 extra månadslön på lönen.

Seko Lok har varit tydlig mot arbetsgivaren och meddelat hur vi uppfattar situationen:

  • alla semestrar som flyttas ut och som inte är sökta i semestervalet ska generera ersättning enligt semesteravtalet.
  • eventuell huvudsemester som förläggs under augusti och in i september med någon hel vecka ska generera ersättning för den vecka/veckor som går utanför augusti
  • eventuell huvudsemester som förläggs i maj och in i juni ska generera ersättning för den eller de veckor som helt ligger i maj
  • Seko Lok kommer inte att tillåta något övertidsuttag under våra medlemmars huvudsemester. Det blir med andra ord stopp för gnet under sommarsemestrarna 2021. De undantag som gäller blir endast för X-helger (inledande samt avslutande helgerna under huvudsemestern) samt för eventuell trafikförsening.

Vi förstår att företaget gärna vill spara pengar om det går. Men vi har ett avtal som vi tecknat gemensamt som vi kräver att arbetsgivaren hedrar. Att försöka kringgå det genom att ringa runt och tjata på enskilda LF att avstå sin rätt till ersättning ser vi som ett klart olämpligt uppträdande från arbetsgivaren. De av oss som ville ha vår huvudsemester under annan tid än sommaren har haft alla möjligheter att meddela detta i semestersökningen.

Grunden i vårt semesteravtal härrör från semesterlagens skrivningar om ledighet. En anställd ska beredas möjlighet till 4 veckor under juni, juli eller augusti. Nu ser inte vår verksamhet ut så att alla kan ges denna möjlighet, tågen ska rulla även under sommaren och nedgången i volym är inte speciellt omfattande. Därför har vi gemensamt tagit fram ett avtal som ser till att båda sidor kan känna sig nöjda. Arbetsgivaren får en fungerande verksamhet även på sommaren och de LF som anmäler sig flyttar ut sin rätt till ledighet till en mindre ansträngd period mot en ekonomisk ersättning. Detta vill nu arbetsgivaren rucka på. Man vill helt enkelt inte stå för sin del av uppgörelsen. Hur vi gemensamt hanterar den uppkomna situationen styr sannolikt möjligheterna till att få en ekonomisk ersättning för utflyttad ledighet i framtiden.

Har ni frågor om semester eller annat så tveka inte att höra av er till Seko Lok.

Kommentarer inaktiverade.