Nytt centralt avtal för spårtrafiken tecknat till 30 april 2023

Elva dagar efter att det förra centrala avtalet löpt ut är parterna äntligen överens. Det nya centrala avtalet innebär bland annat:

  • Lönehöjningar på 2,7 procent den 1 december 2020 samt 2,0 procent den 1 maj 2022. Också en låglönesatsning kommer göras där samtliga med en lön som understiger 26 100 kronor kommer få samma kronpåslag som en som tjänar 26 100 kr (705 kr respektive 536 kr). Allt detta enligt det av industrin satta märket för löneökningar.
  • Flexpension avsätts med 0,3 procent från 1 december 2020 och 0,4 procent från och med den 1 maj 2022. Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 0,7 procent från och med den 1 december 2020 och till 1,1 procent från och med den 1 maj 2022. 
  • Avtalet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023 om inte Spårtrafikavtalet sägs upp med sex månaders uppsägningstid till den 30 april 2022.
  • Under 2021 sker två viktiga verksamhetsövergångar. Driften av Krösatågen tas över av SJ AB och Mälartågstrafiken av MTR Jota (dotterbolag till MTR Pendeltågen). Beroende på hur det går med inrangeringen av de nya kollektivavtal som ska gälla där kan det vara av värde att det centrala avtalet kommer gå att säga upp redan nästa höst. När det gäller lokalt upphandlad trafik finns risken att situationen på Arriva Pågatågen kan upprepas och att den övertagande entreprenören vägrar erkänna det lokala kollektivavtalet.
  • Det lokala avtal som gäller för Arriva Pågatågen har nu förts in som bilaga till det centrala avtalet, det vill säga Seko Spårtrafiks mest prioriterade fråga i avtalsrörelsen. Detta får ses som en oerhörd seger för branschen och de lokala avtalens ställning i framtida upphandlingar. Kundservicevärdarna på Arriva Pågatågen, som tidigare arbetat under det centrala avtalets lägstalön ökar nu sina löner med 24 procent, eller nästan 6000 kr, om de går på slutlönesteget och 11-12 procent om de går på mellansteget. Med andra ord, vi har genom denna förändring i avtalet motverkat lönedumpning i hela branschen och säkrat avtalsvillkor vid upphandling för våra kollegor på Pågatågen.
  • En partsgemensam arbetsmiljögrupp ska tillsättas för att utreda och sedemera implementera insatser mot ensamarbete, hot & våld och sexuella trakasserier (även från tredje man).

Förhandlingarna svängde oerhört mycket åt olika håll mot slutet. Därav fördröjningen av resultatet. Förhandlingsdelegationen, och framför allt våra ombudsmän Thomas och Carolin, har jobbat hårt. Långt in på nätterna, för att ro i land detta nya centrala avtal som kommer gälla för drygt 10 000 Seko-medlemmar som arbetar inom spårtrafiken.

Seko var mycket nära att varsla om konflikt. Vi är oerhört lättade över att vi slapp göra detta även om konfliktplanen var redo och godkänd av Sekos förbundsstyrelse. Jag vet att många kollegor jag träffat varit otåliga och tyckt att vi behöver en konflikt för att få igenom våra villkor, men att ställa persontåg utan att framstå som bad guys i pandemi-tider är ingen lek. Att låta godstrafiken bära hela den konflikt vars kärna rör villkoren för upphandlad persontrafik hade heller inte varit rätt. Underförstått är ändå att risken för strejkvarsel hade varit betydligt större om det inte varit för coronapandemin. Det är också möjligt att avtalet hade sett annorlunda ut, både till det bättre och sämre.

Exempelvis blev det slutligen ingen skrivning emot hyvling i avtalet. Efter händelserna på Pågatågen i Skåne ville Seko få in skrivningar om att göra hyvling av tjänster dyrt, trögt och jobbigt för arbetsgivarna. Varje gång denna fråga togs upp svarade Almega Tågföretagen med att de i sådana fall ville ha sin undertidspott… Det vill säga att om du underskrider periodtiden under en begränsningsperiod du arbetar så ska arbetsgivaren kunna lägga över de underskjutande timmarna på din nästa begränsningsperiod så du då jobbar mycket mer (exempelvis på sommaren). Frågan om hyvling blev vi tyvärr tvungna att släppa. Delegationen gjorde också bedömningen att frågan skulle bli mycket svår att driva då det avtal om Las (Lagen om anställningsskydd), som nu ligger på arbetsmarknadsdepartementets bord och väntas bli lag om ca ett år, inbegriper åtgärder i hyvlingsfrågan.

Vad fick då Almega Tågföretagen igenom från sin sida?

INGENTING! Alla förändringar som nu görs i det centrala avtalet är till fördel för arbetstagarsidan och Sekos medlemmar. Det kan inte ses som något annat än en seger, även om vi under andra förutsättningar förmodligen hade kunnat få mer.

Vad händer nu lokalt?

Först och främst kommer Seko Lok att träffa arbetsgivaren för att göra upp om de nya lönerna, hur de ska fördelas mellan lönestegen och mellan våra medlemmar som har individuella löner. Vi gör en uppdatering på hemsidan så snart detta är klart.

Läs mer om det nya centrala avtalet med ombudsman Thomas Gorin Weijmers kommentarer här.

Hälsningar från Monika Roll, mycket stolt över att ha fått representera MTR Pendeltågen i 2020 års centrala förhandlingar.

Kommentarer inaktiverade.