Förpassa Las-utredningen till papperskorgen, där den hör hemma!

Seko Lok Pendeln ser allvarligt på hur en försämrad Las (Lagen om anställningsskydd) kan slå mot oss lokförare på pendeln och mot arbetsmarknaden i stort. I somras presenterade den statliga utredning som fått i uppgift att komma med åtgärder om hur Las ska ”moderniseras” sitt resultat. Om parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte kommer överens på egen hand kan Las-utredningens förslag på åtgärder bli verklighet.

Åtgärderna innefattar bland annat att alla företag, oavsett antal anställda, ska kunna göra fem undantag från turordningsreglerna i Las. Mindre företag ska dessutom inte ska behöva ange saklig grund vid uppsägning, vilket i princip innebär fri sparkningsrätt. Det föreslås också att arbetsgivare som har flera arbetsplatser på olika ställen, såsom MTR Pendeltågen, vid varsel och uppsägningar måste begränsa turordningskretsen till en enskild arbetsplats. En gemensam turordningslista för flera arbetsplatser i samma företag ska alltså inte kunna upprättas.

Seko Lok Pendeln anser:

  • Låt nuvarande regelverk gällande turordningsreglerna förbli orört.
  • Bibehåll saklig grund-begreppet.
  • Turordningskretsar ska inte begränsas till en särskild driftsenhet/arbetsplats vid situationer av uppsägningar.
  • Befäst trygga anställningsformer som norm.
  • Såklart ska arbetsgivaren betala ut lön om en tvist om uppsägning inte är avgjord.

Läs mer om Las-utredningens förslag och vårt svar här.

Kommentarer inaktiverade.