Körlärare eller inte i dessa tider? Det bestämmer du!

Idag, 11/5, hade vi telefonmöte med MTR, bland annat om de direktiv vi fått angående tillfällen då MTR kräver att vi använder munskydd. På OnTrack finns idag ett inlägg som säger att vid de arbetsmoment då ett säkerhetsavstånd på 1 – 2 meter inte går att uppfylla, ska munskydd bäras. Ett ex på sådana tillfällen säger man vara då instruktör eller körlärare har tjänst med elevåkning.

Tillsammans med skyddsombuden gjorde MTR en riskanalys i förra veckan på de munskydd som köpts in. Alla de riskpåståenden som satts upp hamnade på ”orange” vilket betyder att det finns risk i användandet. Ett påstående hamnade på ”rött” vilket betyder allvarlig risk. Munskydden är inte tillräckligt skyddande vid inandning, däremot vid utandning. De har säkerhetsklass FFP2 till skillnad mot de på sjukhusen som är klassade FFP3.

Beslutet om att instruktörer/körlärare/elever ska ha munskydd när de åker tillsammans i hytt innebär att MTR anser elevkörningsfrågan som löst. MTR kommer m a o ta emot förarelever igen. Den som tycker det är obehagligt att ha någon i hytten får ta ett enskilt samtal med sin GC om saken. Problemet får lösas på individnivå säger man.

Med detta vill Seko Lok meddela som följer: Du som förare är ditt eget skyddsombud. Känner du oro över smitta om du har någon med dig i hytten kan du lugnt säga till din GC att du vill avstå från ditt körläraruppdrag tills vidare eller tills epidemin är över. Att vara körlärare är en extra arbetsuppgift du har så länge du själv vill, inte en förutsättning för din fortsatta anställning.

Du har rätt att avstå ditt uppdrag om du känner oro. Givetvis inte från en dag till en annan, utan för en period som du själv anger. Det kan vara tills vidare, en månad, två månader eller tills epidemin är över. Vad som helst. Du är ditt eget skyddsombud. Glöm inte det.

Kommentarer inaktiverade.