MBL 15 juni – sommarplanering och uniform

På dagens MBL-träff med arbetsgivaren rapporterades att sjukfrånvaron på företaget stabiliserats kring 7-8 procent. MTRP räknar fortsatt med att klara bemanningen under sommaren utan att behöva sälja några semestrar. Med hjälp av inhyrda förare och X-gnet på helgerna väntas trafiken ändå kunna gå runt.

Fortsatt förarbrist i Södertälje

I dagsläget tjänstgör omkring 10 lokförarkonsulter dagligen på pendeln varav de flesta utgår från Södertälje. Då personalbehovet väntas minska kraftigt till hösten och de inhyrda förarnas kontrakt går ut står vi åter igen inför problemen med personalbrist i Södertälje.

Företaget hävdar att det är 5 lokförare som behöver flyttas från Cst till Söd till hösten. Trots åtskilliga försök till Södertäljerekrytering via mail verkar intresset för byte av stationeringsort ljummet från Cst-stationerade lokförare. Att beordra kollegor till Söd skulle inte glädja någon. Seko Lok jobbar på en lösning där vi kan undvika detta. En bra början vore om förtaget kunde ge tydligare info om vad som gäller för Söd-stationering. Hur många ska gå på vik och hur många på fast lista?

Seko Lok har också påpekat bristerna med de nuvarande personallokalerna i Södertälje hamn då antalet stationerade ska bli fler. De utrymmen som disponeras av företaget idag räcker inte för att alla anställda ska ha tillgång till skåp och redan idag råder viss trängsel i lokalerna under vissa tider på dygnet. Också behovet av renovering är stort och vill man bli fler i Södertälje krävs därförinnan en upprustning. Att skylla på kostnaderna för att skjuta på detta håller inte.

Sommarbemanningen inte säkrad på DLT

Liksom på lokförarsidan hade arbetsgivaren inte väntat sig att behöva sälja några semestrar för driftledare på DLT. Likaså har intresset för X-gnet varit lågt. Kanske har arbetsgivaren skjutit sig själv i foten då bemanningen för sommaren ännu inte är löst på DLT.

Seko Lok anser att det är direkt stötande att prata om att beordra övertid utan att först ha öppnat upp möjligheten för att sälja semestrar. Seko Lok kommer delta i diskussionerna om hur bemanningen kan lösas på bästa tänkbara sätt, utan att våra kollegor på Poc ska drabbas av arbetsgivarens dåliga planering och brist på alternativa lösningar då sjuk- och semesterfrånvaro under en period är högre än vanligt.

Förändringar i uttaget av uniform

MTRP vill minska startpaketet för vilka uniformspersedlar som ska ingå i det kit som tilldelas en nyanställd. Seko Lok kan köpa en del av detta såsom att en kavaj inte bör tilldelas alla anställda då det i praktiken är få som använder den. Däremot föreslår arbetsgivaren att en nyanställd enbart ska tilldelas 4 överdelar till uniformen (skjorta/blus/pikétröja/polotröja). Detta motsätter sig Seko Lok och vill ha kvar nuvarande 5.

Poängsystemet i Uniformsshoppen ska dessutom förändras så plaggen ska kosta fler poäng jämfört med idag. Företaget motiverar detta bland annat med miljöargument och hållbarhet, men givetvis ligger även en ekonomisk aspekt bakom.

Seko Lok vill påminna om att du kan och har rätt att kontakta din gruppchef om du behöver göra en extra beställning av plagg till uniformen utöver nuvarande 3 årliga beställningar. Plagg kan gå sönder och poängen kan av olika skäl inte räcka till – du ska likväl ha tillgång till den uniform du behöver för att kunna utföra ditt arbete.

Seko Lok påtalade också bland annat:
– Skor ska inte ingå i diskussionerna kring uniformen utan hanteras separat.

– Fortsatt fria hemleveranser är ett krav och ska heller inte kosta poäng.

– 3 beställningar per år ska även fortsatt gälla.

– Utvärdering av de ökade kostnaderna för individen att beställa persedlar behöver göras framöver.

Kommentarer inaktiverade.