Uttag av komptid

I februari hade vi gott om förare för första gången på mycket mycket länge. Vi fick chans till beviljad ledighet i helt annan omfattning än tidigare. Nu är vi pga Covid-19 tillbaka i samma brist igen. Vi har en sjukfrånvaro på 10 % i dagsläget och återigen svårigheter att få ledigt.

Seko Lok begärde förhandling för en tid sedan med yrkan på att MTR fram tills personaltillgången blir bättre betalar sparad komptid i pengar till den som vill. Att vare sig får ledigt eller kontant ersättning för den tid vi har innestående kan tolkas som att vi arbetat gratis på vår lediga tid.

Förhandlingen avslutades i oenighet. MTRP har inte ekonomi nog för att tillmötesgå en sådan yrkan.

Den som gnetar bör vara medveten om att ledig tid inte går att få i nuläget och att enda möjligheten till ekonomisk ersättning är att begära det vid tidpunkten för gnetet. Alternativt kan man vid utlägg av övertidsarbetet säga att förutsättningen är att man får ledigt en annan dag som man själv föreslår. MTR kan inte neka utbetalning i pengar om man begär det vid gnettillfället.

Det kan vara idé att inte spara alltför många timmar i kompbanken. Risken är att man aldrig får ut ledigheten. Att t ex låta gränsen gå vid 100 sparade timmar kan vara rimligt, och att därefter ta ut ersättningen i pengar.

Kommentarer inaktiverade.