Trafik ”som vanligt” på pendeln

Kort info om läget just nu på Pendeln:

Trafikförvaltningen har ihop med företaget beslutat om att fortsätta trafiken i normalläge, dvs vi kör full trafik utan reducering i dagsläget. Samtidigt så utarbetas nu reduceringsplaner i det fall att vi personalmässigt inte längre klarar av att bedriva trafik enligt ordinarie upplägg. Sjuktalen ligger idag ungefär som i resten av samhället – runt 10% är en siffra som vi fått. I och med att vi gick in i detta med överskott på lokförarsidan så kan vi ändå klara verksamheten i detta läge. Om sjuktalen fortsätter uppåt så kommer ledningen bli tvungna att ”dra i bromsen” och reducera trafiken. Planeringsavdelningen färdigställer just nu arbetet med att rita nya turer som ska kunna användas i det fall att trafiken dras ned. Seko Lok har en tät dialog med planeringen och vi är gemensamt överens om att gruppernas arbetstider i största möjliga mån ska hållas när nya jobb läggs in.

Det reducerade läget drar betydligt mindre personal men innebär ändock att vi skulle köra nära 80% av trafiken. Företaget och Seko Lok har i denna fråga samma bild och samma målsättning – att full trafik är bra och att vi fortsatt hoppas kunna köra den trafik som beställts. Eftersom ändringar kan komma att ske med kort varsel så ställer det krav på oss att vi kontrollerar i ”Mitt schema” hur tjänstgöringen ser ut för kommande arbetspass – gärna redan dagen innan. Det kan spara mycket tid åt våra personalfördelare om vi noterar och bekräftar eventuella ändringar själva så att de inte behöver kontakta alla manuellt.

Rutiner kring slopat karensavdrag

Sedan 11 mars är karensavdraget slopat då arbetstagare uppmanas att stanna hemma från arbetet också vid lindriga förkylningssymptom. Detta i syfte att stoppa spridningen av corona-viruset. Märk dock att MTR Pendeltågen i nuläget fortfarande gör karensavdraget som vanligt. Försäkringskassan är ansvariga för att administrera återbetalningen, men rutiner för detta är ännu inte helt på plats.

Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

Parterna inom industrin är överens. Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten och nuvarande kollektivavtal förlängs på grund av coronakrisen. Seko Spårtrafik ska dock förhandla med Almega om prolongering (förlängning) av Spårtrafikavtalet innan något är klart för vår del. Förhandlingarna mellan parterna inom industrin återupptas den 1 oktober i höst och nuvarande kollektivavtal förlängs till 31 oktober.

Central information från Seko

Bra information om vad som gäller för bland annat riskbedömning i arbetslivet, återtagande av utlagd semester och smittbärarpenning hittar du på Sekos hemsida här.

Kommentarer inaktiverade.