Förhandling X-tillägg 2020

Seko Lok Pendeln har begärt förhandling gällande nivån på X-tillägget.

X-tillägget används normalt under veckoslut under sommarperioden för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal tillgänglig. I skiftet mellan två semesterperioder uppstår en situation där både den som går på semester kommande vecka och den som ska börja jobba igen efter sin semester båda har ledigt. För att det ska finnas tillräckligt med lokförare i tjänst används då X-tillägget för att locka fler att arbeta. Ersättningen för övertidsarbete som läggs ut under dessa helger blir därför ordinarie övertid plus X-tillägg.

Nivån på X-tillägget regleras i det lokala semesteravtalet (som finns att läsa under fliken AVTAL). För närvarande och ända sedan 2008 gäller att tillägget är värt 2000kr per dygn där tjänstgöring utförs. En tur som sträcker sig över dygnsgränsen lördag till söndag (halvnatt eller helnatt) genererar därför 2 tillägg medan en morgon en dagtur genererar 1 tillägg.

X-tillägget är inte med i den årliga lönerevisionen och höjs alltså inte med automatik utan det ligger helt på de lokala parterna att komma överens om nivån (om den ska ändras). Seko Lok anser att det är hög tid att höja tillägget då det inte gjorts på 12 år (!) nu. Yrkandet som vi fört fram är att tillägget ska höjas till motsvarande den nivå det hade 2008 i relation till slutlönesteget. Se vår förhandlingsframställan för ytterligare information här

Vad gäller om vi inte kommer överens med arbetsgivaren?

Om MTR inte är villiga att höja tillägget så blir det inget. I så fall ligger nuvarande nivå kvar. Arbetsgivaren kommer snart att skicka ut en intresseanmälan där vi lokförare får anmäla vilka dagar under sommaren som vi är intresserade av att ”gneta”. Denna anmälan blir bindande så snart schemat är presenterat. Om nivån på ersättningen är för låg så finns för arbetsgivaren en risk att de inte får tag på tillräckligt med personal. Om tillräckligt många av oss däremot sätter upp oss för övertid så är arbetsgivaren sannolikt mindre intresserad av att finansiera en höjning av X-tillägget. Hur vi som kollektiv agerar blir därför avgörande för utkomsten av förhandlingen.

Kommentarer inaktiverade.