Rutiner för LF som tjänstgör på annan ort

Seko Lok blev kontaktade av företaget med anledning av att det råder obalans mellan stationeringsorterna. För närvarande är det för få LF i Söd i förhållande till antalet turer. För att underlätta främst utläggning av turer i Södertälje på Cst-stationerade LF så är Seko Lok och företaget nu överens om följande:

Under perioden från och med idag och tom 31/8-2020 så kan LF frivilligt säga ja till att kunna tjänstgöra även i Söd. Medgivande till att lägga ut Söd-turer på Cst förare inhämtas av PSF. Ett medgivande från individen anses gälla för hela perioden. Skulle något förändras som gör att individen inte längre kan åta sig att tjänstgöra i Söd måste PSF kontaktas och denna information lämnas.

Lokalt kollektivavtal gäller precis som vanligt. Alla arbetstidsregler ska vara uppfyllda. Dygnsvila, veckovila och FP-period ska självklart ges som normalt.

Ingen restidsersättning faller ut och ingen arbetstid läggs på den befintliga turen i form av passresor ned och/eller upp. Istället gäller att 2 timmar kvalificerad övertid ges för varje pass som fullgörs på annan stationeringsort. Detta gäller åt båda hållen, dvs även för en Söd-stationerad LF som tillfrågas att ta jobb på Cst. Även om det i dagsläget inte verkar finnas ett sådant behov så kan det uppstå.

Det går bra att ta övertiden i komptid eller i pengar på lön. Meddela företaget hur ni vill göra i samband med att PSF kontaktar er. Det går givetvis även bra att kontakta PSF på egen hand om det är så att ni vet med er att ni kan tänka er att tjänstgöra i Söd.

Kommentarer inaktiverade.