Angående händelsen med bön på arbetsplatsen

SEKO Lok Pendeln ser inget problem med bön eller annan verksamhet på arbetsplatsen så länge det inte hindrar ens egna eller annans arbetsuppgifter. När arbetsgivaren däremot förmedlar beslut om att bön inte får ske alls på arbetsplatsen, varken på betald eller obetald arbetstid och det kan uppfattas som att det drabbar en viss grupp av anställda utifrån t ex religion så strider det mot diskrimineringslagen. Att man dessutom påstår att beslutet är förankrat hos skyddsorganisationerna och arbetsmiljöchefen när det enligt senare uppgift inte stämmer är naturligtvis direkt olämpligt. Ingen ska behöva känna sig exkluderad på arbetsplatsen.

SEKO Lok Pendeln stöder Pendelklubbens begäran om att MTR redovisar hur beslutet togs och en utredning har tillsats hos MTR för att klargöra situationen samt för att säkerställa att risken för liknande händelser i framtiden är så liten som möjligt. Ämnet är också tänkt att diskuteras på vårens arbetsplatsträffar.

Kommentarer inaktiverade.