GDPR komplicerar Seko Loks arbete

Seko Lok har för närvarande inte möjlighet att ta del av kompletta listor över vilka av våra medlemmar som är långtidssjukskrivna eller har arbetat mer än den maximala övertid som är tillåten enligt avtal.

I maj förra året infördes den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. I korthet innebär den nya lagstiftningen att hårdare krav ställs när det gäller hantering av personuppgifter för företag såväl som för organisationer. På gott och ont har rutiner behövt ändras kring lagring och spridning av personuppgifter.

I Seko Loks fall, vilket även inkluderar skyddsombuden, innebär detta specifikt att vi blivit nekade att ta del av övertidslistor samt listor över långtidssjukskrivna som tidigare tillhandahållits av MTR. Dessa har tidigare lämnats ut till Seko Lok och skyddsombud varje månad för att säkerställa att arbetstidslagen följs samt för att Seko Lok ska kunna bidra i rehabiliteringsprocesser som rör medlemmar.

De listor som trots allt har lämnats ut till oss har varit vad man kallar ”avkönde”, det vill säga utan några namn. Dessutom har de inkluderat alla anställda och inte bara Seko Loks medlemmar. Givetvis har dessa inte hjälpt oss särskilt mycket. För att lämna ut fullständiga övertidslistor har MTR krävt att Seko Lok lämnar in en medlemslista.

Om GDPR ska följas krävs att varje enskild individ lämnar sitt aktiva medgivande till att deras namn får användas inom ramarna för den aktuella verksamheten, exempelvis inom ett företag eller en fackklubb. Varför kan klubben då inte bara skicka ut ett dokument till alla medlemmar där var och en godkänner att vederbörandes namn får används för dessa syften? Kortfattat är svaret att det räknas som för allmänt hållet och blir därför ett brott emot GDPR.

Vi jobbar på att få till en lösning där en utsedd representant genom inloggning, alternativt krypterad lista med lösenordsskydd, kan få tillgång till den information vi behöver. Det finns en hel del att vinna både för individ och företag på en sådan lösning.

I praktiken läggs i dagsläget istället ett större ansvar på Seko Loks medlemmar att själva uppmärksamma förtroendevalda om långtidssjukskrivningar och höga övertidssiffror. Nyligen har situationer uppstått då vi rent slumpmässigt, genom att prata med kollegor, fått information gällande ovanstående. Givetvis är detta inte ett hållbart sätt för oss att nås av informationen på.

Kommentarer inaktiverade.