Semestervalet igång

Semestervalet öppnar idag den 3:e januari. Som tidigare meddelats är valet förskjutet för att vi ska hinna med att söka och delges scheman i det likaledes förskjutna gruppvalet som just nu pågår. Den sökbara perioden i semestervalet ligger därför från och med V6 2020 till och med V1 2021.

I årets val kan ni välja mellan 3- eller 4-veckors perioder under hela perioden juni, juli och augusti. Arbetsgivaren har meddelat att de har ambitionen att inte behöva köpa ut några semestrar under 2020 utan hoppas istället på att kollektivet frivilligt lägger en del av årets huvudsemestrar utanför sommarmånaderna – utan krav på kompensation. 

Semesteravtalet har inte förhandlats om eller förändrats utan det är samma regler som gäller som tidigare år. Skillnaden ligger i att sökverktyget ser lite annorlunda ut och att ”rutan” där ni klickade i att ni önskade ”sälja” sommarsemestern nu saknas.

  • Hur gör jag om jag vill förlägga min huvudsemester till vår- eller höstperioderna? 

Utan krav på ersättning:

Sök de veckor du önskar genom att ange veckonummer i valet. Alla veckor utanför sommaren är valbara. Alla 5 semesterveckor plus eventuella sparade veckor kan ligga i anslutning till varandra. 

Jag vill endast förlägga min semester utanför sommaren om jag får ersättning:

Eftersom det inte finns något sätt i systemet att meddela att du önskar flytta ut din semester endast mot ersättning så ska du söka semester under sommaren där du önskar. Om det sedan skulle uppstå behov av att flytta ut semestrar trots allt så kommer arbetsgivaren att kontakta lokförarna enligt turordningen i semestervalslistan (101, 102, 103, 104 detta år).

Om ni istället gör valet att ni önskar er huvudsemester utanför sommarperioden så tolkar företaget det som att ni önskar detta UTAN krav på ersättning. Ni kan då inte räkna med någon kompensation oavsett vilken lista ni tillhör.

Varför kommer då denna förändring? Det är givetvis ekonomiska orsaker som ligger till grund. Företaget hoppas på att slippa kostnaderna för utflyttade semestrar (5/4 av månadslönen i slutlönesteget per utköpt semester). 

Liksom tidigare gäller att om semestern ”köps” ut av företaget så kan ni maximalt vara lediga 4 dagar (exklusive FP) under sommaren för att inte bli återbetalningsskyldiga.

  • Rätt till 4-veckors sommarsemester?

Vi har ett lokalt semesteravtal som ersätter semesterlagens skrivningar. I avtalet (som finns att läsa under fliken AVTAL) regleras hur sökningen ska ske, under vilken tid, vilken turordning som gäller och hur konsumtionsberäkningen av semesterdagar sker. En förändring jämfört med semesterlagen är att det räcker med 3 sammanhängande veckor under antingen juni, juli eller augusti för att kravet om sommarsemester ska anses vara uppfyllt. Det här har kommit till för att det ska vara möjligt att uppfylla lagen samtidigt som man planerar ut både en höst och en vårvecka. En lokförare kan tex välja att vilja vara ledig v10 på våren, v27-v29 på sommaren och v44 på hösten. I ett sådant scenario så räcker 25 semesterdagar inte till mer än 3 veckor under sommaren men vi har ändå enligt avtalet uppfyllt kravet om en sommarsemester.

Det kan också vara så att man istället önskar förlägga 4 veckor under sommaren och endast lägga 1 vecka under övrig tid (alternativt spara 5 dagar). I detta fall så har ni rätt till en huvudsemester bestående av 4 sammanhängande veckor. Om ni önskar 4 och inte 3 veckors semester utlagt under sommaren så sök då endast perioder om 4 veckor i valet.

Oavsett var på året er semester förläggs så ska ni alltid ha minst 3 veckor sammanhängande ledighet vid något tillfälle. Det går alltså inte att söka 2+2+1 vecka till exempel.

  • ”Stågdagar” i semestervalet

För de av er som tjänat in tjänstledighetsdagar (de så kallade ”stågdagarna”) så ska även dessa sökas i semestervalet. Lokförare som har 2 eller 4 intjänade dagar kan använda dessa till att söka ledigt strödagar – tex helger – under året. För de med 6 dagar går det bra att även söka hel vecka. För de äldsta lokförarna som har 8 eller 9 dagar så går det att söka 2 hela veckor. 

Alla som söker dagarna i semestervalet har rätt att få dem utlagda under året. Om det inte finns utrymme att lägga ut dagarna där ni önskar så får företaget föreslå var de kan förläggas och det är sedan upp till er om ni önskar få dem utlagda eller inte. 

Stagdagarna förläggs efter att alla årets semesterdagar samt eventuella sparade dagar lagts ut. 

Dagarna kan inte sparas och kan heller inte tas ut under sommarperioden.

  • Semester v2-v5 2020?

Pga förseningen så kom inte denna period med i årets val. Ni som önskar ledigt under denna period söker istället ledigheten i ”Mitt schema”. Om ni önskar en huvudsemester som sträcker sig över ”skarven” v5/v6 så ska ni kontakta er GC för hjälp med hur sökningen ska ske. Ni som söker huvudsemester under denna period kan inte räkna med att få ersättning för utköpt semester då det är mycket osäkert om några semestrar alls kommer att köpas ut detta år.

  • Enstaka veckor ledigt under vår/höst?

I kombination med sommarsemester så går det bra att söka 1 eller flera veckors semester under vår och/eller höst. Ni har rätt att vara lediga helgen innan semesterveckan/veckorna om ni anger detta i valet. Helgen innan (om det är en arbetshelg) konsumerar då semester eller annan ledighet tex stågdag/komp/FV. Vid 3 veckors samanhängande semesterutläggning så har ni rätt att vara ledig helgen innan utan att den konsumerar semester.

Tänk på att det inte går att lägga ut stågdagar och sparade semesterdagar under sommaren.  Om ni vill maximera er ledighet genom att planera ut sparade dagar och stågdagar så sök då vanlig semester under sommaren och komplettera vår och höst med sparade dagar/stågdagar/komp. 

Vi har många nyanställda kollegor som söker semester för första gången i år och vi vet att det är mycket att sätta sig in i. Var inte rädda för att fråga om det är något som ni undrar. Det går alltid bra att maila till oss eller titta in på expeditionen när ni har möjlighet.

Lycka till med gruppval och semesterval!

Kommentarer inaktiverade.