Mbl 14 januari

Idag var klubbens företrädare på MBL-träff där bla följande av intresse togs upp:

Kommande fyllnadsval för semester och stågdagar

Med anledning av att alla dagar inte kunnat planeras ut i det ordinarie semestervalet så ska ett fyllnadsval hållas. Denna information har gått ut även tidigare både på OnTrack samt på denna sida. Följande är nu klart:

  • Fyllnadsvalet riktar sig till alla som inte fått ut sina sökta dagar – omkring 70 lokförare har endast fått utplanerat 4 av sina 5 veckor. Ett stort antal har heller inte trots önskemål fått utlagt sina tjänstledighetsdagar (ståg-dagarna) för 2019.
  • Valet öppnar den 21:a Januari och stänger den 31:a januari. Besked om utlagd semester publiceras sedan den 22 februari. För de som har behov av semester före denna tid så gäller enligt företaget ordinarie ledighetsansökan.
  • Detaljerad information hur sökningen går till och vilka förutsättningar som råder ska ske via individuella utskick per mail till samtliga berörda.

Seko Lok vill påminna om följande inför fyllnadsvalet: alla som i ordinarie semesterval har sökt semesterveckor och/eller stågdagar som sedan inte kunnat beviljas har möjlighet att delta i fyllnadsvalet. För arbetstagare som sökt ut tjänstledighetsdagar i ordinarie semesterval så gäller att ni har rätt att få dagarna utlagda under året. Ni som har sparad semester och har sökt ut denna men inte kunnat få den beviljad har också rätt att få ut era veckor under året.

De som i ordinarie val INTE sökt tjänstledighetsdagar alls och/eller fått sina 5 veckor beviljade (och inte sökt ytterligare sparade veckor) kommer inte att delta i fyllnadsvalet.

Utbildning/Förarkurser

MTR berättade att de vill stärka upp utbildningsplaneringen och att de ska rekrytera till en ny tjänst som får ansvar för all utbildningsplanering. Målsättningen är att det ska bli bättre ordning och reda för de som är under utbildning och att det inte ska råda någon tvekan om till vem elever under utbildning ska vända sig med sina frågor och funderingar. Det här är helt i linje med vad vi efterfrågat – vi har sedan MTR tog över fått många synpunkter från lokföraraspiranter som vittnat om att utbildningsplaneringen inte fungerar bra.

Seko Lok har också tagit upp lönefrågan för de elever som går internkursen och där blivit överens med arbetsgivaren om följande: alla elever går upp till ingångssteget i lönestegen from 40:e veckan även om ingen kunnat examineras som planerat. Det är inte elevernas fel att planeringen inte fungerat och de ska därför heller inte bli lidande ekonomiskt på grund av detta.

 

 

Kommentarer inaktiverade.