Semestervalet – FAQ

Seko Lok har mottagit många frågor angående utläggningen av semester för 2019. För att reda ut frågorna och kunna svara er satt vi igår ned med arbetsgivaren och gick igenom läget för nästa års semester. De vanligaste frågeställningarna listas nedan:

 • Jag har sålt min huvudsemester men inte fått den där jag vill. Har prioritetsordningen följts?
  • Ja MTR säger att de följt prioritetsordningen för all semester. Huvudsemester läggs ut först. Utköpt huvudsemester går före ströveckor under vår/höst. Utan undantag.
 • Jag har inte fått någon vårvecka trots att jag angav flera alternativ?
  • Utrymmet för semester under våren är begränsat pga flera orsaker. Personaltillgången är fortsatt ansträngd under första halvan av -19 samtidigt som MTR nu tagit höjd för att lägga ut FV-dagarna enligt avtal. Inför påsken så ska det detta år inte finnas ett berg av dagar som sedan skjuts framför oss mot slutet av året. MTR vill undvika årets situation där man ställd inför stupstocken var tvungen att omvandla FV-dagar till semesterdagar (igen). I grunden så tycker Seko Lok att detta är vettigt, personalen vill ha ut sina innestående helgdagar och inte tvingas jobba hela året utan ledigheter. Viktigt nu när arbetsgivaren säger sig vilja planera ut dagarna kontinuerligt blir att få till en utläggning som ger medlemmarna glädje av ledigheten. Vi vill att FV-dagarna (när de inte kan direktkompas) läggs ut i anslutning till ordinarie FP-dag. På detta sätt kan en singelfridag bli till en dubbel och en ledig helg bli till en trippel. Ni som har önskemål om specifika dagar ska precis som tidigare söka ut ledigheten i så god tid som ni kan.
 • Jag har fått utlagt 2 höstveckor med en jobbvecka däremellan?
  • Kontakta din GC för att ta bort en av veckorna om du inte önskar båda
 • Jag har endast fått utlagt 4 veckor. Vad händer med min femte?
  • Har du inte valt att spara en vecka så ska alla fem veckor planeras ut. Om företaget inte kunnat planera ut din femte vecka pga de val du gjort inte är tillgängliga så har veckan inte planerats ut alls. Du har fortsatt rätt att lägga ut veckan. Ett fyllnadsval med tillgängliga veckor kommer att hållas. Samma prioritetsordning som i valet råder. Ingen annan kan alltså ”smita före” dig och ta en vecka. Mer info om fyllnadsvalet kommer på OnTrack.
 • Jag har sökt men inte fått utlagt några stagdagar?
  • Alla som sökt sina stagdagar i semestervalet har rätt att få dessa utplanerade under 2019. Att så inte skett redan nu beror på att utrymme saknats där du sökt. MTR meddelar att det under våren endast kommer att kunna beviljas strödagar och inga hela veckor pga resursläget. Fyllnadsvalet som ska hållas kommer även att omfatta stågdagarna. Även här råder samma prioritetsordning som i semestervalet.

Generellt så tycker Seko Lok att kvoterna för hur många ledigheter som kan beviljas vecka för vecka ligger för lågt under första halvan av nästa år. Vi har förståelse för att personalläget är ansträngt men det kan inte vara så att utrymme för att förlägga sin semester mer eller mindre saknas under perioder som personalen ser som attraktiva. Det här har vi framfört till arbetsgivaren med tydlighet. Seko Lok har sagt ja till att sätta sig en partsgemensam grupp och titta på hur semestern kan förläggas för 2020. Semesterkvoter blir säkerligen en fråga att diskutera för denna.

 

Kommentarer inaktiverade.