Restidsersättning till stationeringsort

Om du som är Södertäljestationerad ska på utbildning i till exempel Älvsjö så har du rätt till restidsersättning. En utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch blir sammantaget för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter. Därför betalas en restidsersättning ut från det att du lämnar hemmet tills du anländer till orten där du ska gå utbildningen. Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 15 minuter får du alltså två tillägg. Sedan 180501 är tillägget 68,87 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag är det 103,25 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen.


Om du ska arbeta ett övertidspass så är arbetsgivaren enligt avtal skyldig att ersätta för uppkomna resekostnader. Vad detta innebär kan dock variera. Om vi tänker oss en anställd som inte har det skattepliktiga SL-kortet så skulle det kunna vara en ersättning motsvarande SL-biljettens pris, transport med egen bil (milersättning plus parkeringskostnad) eller SJ-tågbiljett eller dylikt. Vid personalbrist/ont om tid och där inte företaget har personer att välja på så kan det istället handla om taxikostnad även om personen har SL-kort och bor nära. Det är situationen som styr.


Även den enskilda situationen styr huruvida en Södertäljestationerad förare som jobbar en övertidstur med start på Stockholm Central har rätt till restidsersättning. Restidsersättning till och från Stockholm City för att däremellan jobba en tidsmässigt maxad tur är inget ultimat upplägg. Ett bättre alternativ vore att ta sig in till stationeringsorten Söd för att starta sin tur och därifrån börja räkna sin arbetstid med passresa in till Sci. Det går att dela på eller anpassa turer så att arbetstidsreglerna håller vilket förmodligen blir enklare och bekvämare för alla inblandade. Att ta ett gnet för att sedan i efterhand skicka in en reseräkning till arbetsgivaren är alltså inte alltid godtagbart. Det bästa är om du är överens med planeringen om vad som gäller innan du åker in och tar ett övertidspass.


Ett nytt digitalt formulär för lokförare och tågvärdar som går kurs på annan ort finns nu på OnTrack och ersätter den tidigare manuella hanteringen. För att erhålla bilersättning redovisar du din reseräkning på HR-plus och väljer resetypen bilersättning. Efter att du fyllt i uppgifterna skickar du dem till din närmaste chef för attestering.

Kommentarer inaktiverade.