Uttalande mot inskränkning av strejkrätten

Stockholm, 20180613

Vi vill uttrycka vårt missnöje mot de förändringar i strejk- och konflikträtten som lagts fram genom Stridsåtgärdsutredningen och överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter. Dessa innebär inskränkningar av grundläggande fackliga rättigheter. Överenskommelsen bryter mot de internationella konventioner som Sverige undertecknat vilka innebär att alla fackföreningar ska vara garanterade verksamma medel för att genomdriva villkor för sina medlemmar.

Att arbetstagare förbjuds vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan är bundna till kollektivavtal, såvida inte syftet med stridsåtgärden just är att uppnå ett kollektivavtal med tillhörande fredsplikt, innebär en maktförskjutning som gynnar arbetsgivarna. Det öppnar upp för en arbetsmarknad där arbetsgivare kan handplocka fackliga organisationer att sluta så billiga avtal med som möjligt, med lägre krav på löneökningar och försämringar av arbetsvillkoren.

För oss är detta inte synonymt med ordning och reda på arbetsmarknaden eller att stärka den svenska modellen utan med lönedumpning och minskad demokrati på arbetsmarknaden.

 

Rör inte strejkrätten!

 

Styrelsen Seko Lok Pendeln klubb 105 vid MTR Pendeltågen

Kommentarer inaktiverade.