Hur fungerar pensionssystemet för oss?

Många pratar om pensionen och att den måste planeras. Pensionsmyndigheten säger att nivån på pensionen ligger mellan 50 till 65% av bruttolönen. Hur mycket pension det är tänkt att man ska få om man arbetar ett helt liv tycks ibland vara höljt i dunkel. Nedan gör vi ett försök att förklara hur pensionssystemet fungerar. Det finns också beräkningar på hur mycket som avsätts till pensionen utifrån olika lönenivåer, avrundat till hundratal.

Skillnad på gamla och nya pensionssystemet

Det tidigare pensionssystemet kallades ATP. Med ATP var det tänkt att de som arbetar betalar in pension till de äldre genom skatter. Det sparades också till en buffert som skulle kunna användas i sämre tider. Tiderna blev dock sämre än vad någon hade räknat med och medellivslängden ökade alltför snabbt. Bufferten tog helt enkelt slut och skatterna kunde inte höjas mer. Hur löstes problemet?

Jo, istället för att höja avgifterna för de som arbetade sänkte man pensionerna och pensionsrätterna samtidigt som det infördes en bromsdator. Denna bromsdator aktiveras automatiskt i tider då befolkningen inte växer och ekonomin går sämre. Detta blir direkt märkbart för pensionärerna när de öppnar pensionskuvertet. Lite plåster på såren brukar det dock bli när det är valår då politikerna skjuter till lite extra pensionspengar som en kompensation. Inbetalningarna påverkas alltså inte utan enbart utbetalningarna. Bromsningen kan också kallas för balansering.

Statlig del  (allmän pension, nya pensionssystemet)

18,5% av bruttolön upp till 39 000 kronor avsätts till allmän pension. 16 procentenheter går till inkomstpension och 2,5 procentenheter går till premiepensionsdelen. Premiepensionen är den del där löntagaren själv kan välja vilka fonder den vill placera i. Placerar man inte aktivt så hamnar kapitalet i statens fond som kallas Såfa. Inkomstpensionen omvandlas till en pensionsrätt eftersom värdet kan komma att ändras. Under 2017 blev värdet drygt 71 000 kronor till inkomstpensionen och drygt 11 000 kronor till premiepensionsdelen om man nådde taket (39 000 kronor). Pensionsrätten anger hur mycket pension man får när man pensioneras och det är denna del som bromsdatorn kan minska.

Tjänstepension

Tjänstepension har funnits länge i många olika namn och med olika lösningar. Idag finns det ITP 1 och ITP 2 för oss som arbetar hos MTR. Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal får tjänstepension. ITP 2 förvaltas av Alecta och det är arbetsgivarna som sköter insättningarna till Collectum som sedan fördelar pengarna. Löntagare med ITP 1 kan välja pensionsförvaltare på samma sätt som löntagare med ITPK (ITP 2) men måste då lägga minst halva värdet i en traditionell försäkring, dvs en försäkring med hög säkerhet och oftast någon form av garanti. ITP 1 börjar avsättas från 25 års ålder och betalas sedan in hela arbetslivet. Till ITP 2 startade avsättningarna från 28 års ålder och för att erhålla full tjänstepension gällde det att arbeta i minst 30 år.

Tjänstepension ITP 1

Hos Collectum kan man få reda på om man har ITP 1 eller ITP 2. Med ITP 1 insätts 4,5% av bruttolönen upp till 39 000 kronor. På den delen av bruttolönen som överstiger 39 000 kronor avsätts 30% eftersom det inte betalas ut statlig pension på den delen. Denna del av pensionen kallas även för den premiebestämda delen. De här pengarna förvaltas av en förvald förvaltare och hamnar till en viss del i en en traditionell fond och till en annan del i en global fond, dvs en fond vars kapital placeras i aktier. Storleken på denna pensionsdel bestäms alltså till stor del av den ekonomiska utvecklingen på världsmarknaden, hur pengarna förvaltas, fondavgifter och hur länge de får växa. Det går dock bra att byta förvaltare.

Avsättningsnivå:  ITP 1

För många lokförare hos stora arbetsgivare i landet hamnar bruttolönen/månad på ett belopp i närheten av taket (39 000 kronor). Avsättningen till tjänstepensionen blir då 39 000 × 0.045 = 1755 kronor. En pendeltågsförare kan som bekant uppnå en bruttolön/månad på 45 000 kronor och då blir avsättningen till tjänstepensionen dubbelt så stor (6000 × 0,3 = 1800). Alla tillägg som genererar en ökning av bruttolönen är pensionsgrundande i planen för ITP 1. Avdrag på bruttolönen ger en minskning av pensionsavsättningen (Rikskortet dras från nettolönen).

ITP 2

Som nämnts tidigare har Collectum svar på vilken ITP man tillhör. ITP 2 är förmånsbestämd vilket innebär att Alecta betalar ut 10% av bruttolönen i pension upp till takbeloppet 39 000 kronor och 65% på den bruttolönedel som går över taket. Pengarna som avsätts ligger i en globalfond, men hur utvecklingen blir i fonden spelar ingen roll för utbetalningarna (jämför med bromsdator). Om det börjar sina i kassan får arbetsgivarna helt enkelt betala in mer för att garantera utbetalningarna, det är därför den kallas förmånsbestämd. Ytterligare 2% av bruttolönen avsätts till ITPK. Arbetstagaren kan själv välja ITPK- förvaltare bland de som är förvalda. Om inget val görs är det Alecta som stoppar pengarna i sin globalfond. ITP 2 är på väg att fasas ut och alla nya löntagare hamnar i ITP 1.

Avsättningsnivå: ITP 2

Arbetsgivarna garanterar 10% av lönen i pension upp till takbeloppet vilket ger 3900 kronor/månad. För att dubbla utbetalningarna från ITP 2 krävs en lika stor löneökning som i exemplet ovan, nämligen 6000 kronor (6000 × 0,65 = 3900). Som med så mycket annat är garantin inte gratis, i ITP 2 planen ingår inte alla tillägg. Övertid, såld semester och stagdagar är inte pensionsgrundande i ITP 2 medan vrålskubb, körlärartillägg, undervisningstillägg, kryssdagar, OB-tillägg och tidsförskjutningstillägg är det. En annan skillnad på de olika tjänstepensionerna är att ITP 2 beräknas på rapporterad årslön vilken hittas på Collectums hemsida (månadslön × 12,2 + rörliga tillägg året innan).

Löneväxling (enbart ITP 2)

MTR godkänner löneväxling och villkoren finns att läsa på OnTrack. Syftet med att löneväxla är att ta valfri summa från bruttolönen och sätta in den på ITPK-delen för att senare ta ut summan (som förhoppningsvis har växt på världsmarknaden) och betala skatt på den när man pensioneras. Löneväxling kan användas som ett extra pensionssparande.

Sammanfattning

Hur mycket pension blir det? För ITP 1 är alla gissningar lika bra, men tillsammans med statlig pension borde det bli mer än 50% av lönen. ITP 2 är förutbestämd och kommer att ge mellan 50-65 procent av lönen inklusive statlig pension.

Länkar

Vill du se din pensionsprognos besök www.minpension.se

Vill du veta mer om tjänstepension besök: www.alecta.se

Vill du veta mer om allmän pension besök www.ppm.nu

www.collectum.se finns också nyttig information

OnTrack har också information om löneväxling och pension.

Kommentarer inaktiverade.