Beordring av övertid

Vid de senaste MBL-träffarna så har personalläget på lokförarsidan diskuterats flitigt. Företaget återkommer till att sommaren och då främst juli ser riktigt ansträngd ut. Det finns inte tillräckligt med lokförare tillgängliga för att driva trafiken som det ser ut helt enkelt. Vi har suttit i möte med MTR och tillsammans tagit fram förslag på hur situationen kan förbättras och stabiliseras. En punktlista togs fram med åtgärder som förhoppningsvis skulle ge resultatet att läget blev lite bättre.

Arbetsgivaren har vid flera tillfällen nämnt att de i sista hand har en möjlighet att beordra ut övertid på personalens fridagar för att få trafiken att rulla. Det tycker Seko är en riktigt usel idé – vilket vi låtit företaget veta. Arbetsgivaren har en möjlighet att beordra ut övertid i enlighet med arbetstidslagen och lokalt kollektivavtal. Det har hittills vad vi vet aldrig behövt användas på pendeln eftersom vi alla andra år när det varit personalbrist kunnat lösa bemanningen ändå på frivillig väg. Nu verkar det dock som om vi är närmare än någonsin tidigare att hamna i denna tråkiga situation. Vi har fackligt fört fram att det går att använda sig av X-helgstillägget även under vardagar samt lämnat förslag på en höjning av detta tillägg för att locka fler att komma in och ta ett extrapass. MTR har dock varit kallsinniga och valt att förlita sig på att ersättningarna som vi har idag räcker – vilket de uppenbart inte gör i detta läge eftersom vi är där vi är.

Vad gäller vid beordrad övertid? Hur ska DU agera ifall du blir beordrad?

Huvudregeln är att om du blir beordrad att utföra övertid så ska du komma in och jobba.

Arbetsgivaren har rätt att med kort varsel beordra sina anställda till övertid, detta oavsett sysselsättningsgrad. Att vägra gå i arbete när arbetsgivaren nyttjar sin rätt att beordra övertid kan leda till att du får en erinran om arbetsvägran. Enstaka sådana varningar är dock inte till ett tillräckligt skäl för uppsägning. Beordrad arbetstid ska vara något som endast används undantagsvis, verksamheten får inte bygga på planerad övertid.

En beordran är därför en sista utväg. Grundregeln är att beordran från arbetsgivaren ska komma i så nära anslutning som möjligt till det aktuella arbetspasset. Det finns ingen tidsgräns angiven i regelverket men det handlar om timmar snarare än dagar. Att lägga ut övertid redan på månadslistan inför kommande månad låter sig alltså inte göras – i så fall har inte företaget uttömt alla möjligheter utan planerar istället för att låta verksamheten ske på övertid. Beordrad arbetstid ska vara att anse som ett extraordinärt inslag i arbetet och ska därför inte vara något som används regelmässigt.

Kan jag neka att jobba?

Om du har gått ner i sysselsättningsgrad med stöd av föräldraledighetslagen, är du skyddad mot beordrad övertid om du inte själv vill arbeta övertid. Du har en beviljad tjänstledighet och har därmed rätt att gå hem i tid och är inte tillgänglig för arbete på din FP-dag. Om du är förälder med små barn men inte har gått ned i tid så kan du ändå neka till att jobba övertid om du inte har möjlighet till barnvakt eller barnomsorg aktuell dag.

Är du partiellt sjukskriven så står du inte till förfogande för övertid ens om den är beordrad. Sjukskrivningen är till för din återhämtning, rehabilitering och läkning. Den är således inte till för att du ska arbeta extra. Det finns en risk att Försäkringskassan drar in din sjukpenning om du arbetar extra eftersom du då visar att du har förmågan till detta.

Personliga skäl: En individ kan ha personliga skäl för att neka övertidsarbete, det kan vara känsligt och ingenting som man vill skylta med exakt vad det kan vara. Här är det lite otydligt vad som gäller, det kan gå bra att hänvisa till personliga skäl vid enstaka tillfälle men att återkommande hänvisa till detta utan att tydligare specificera vad det gäller håller inte. Det kan i värsta fall rendera en erinran för arbetsvägran.

Självklart gäller förutom ovanstående att du behöver vara i tillräckligt skick för att på ett säkert sätt kunna framföra ditt fordon. Lokföraren är alltid ansvarig för tågets säkra framförande och är du inte 100% säker på att du klarar det så ska du neka till övertiden. Du behöver vara tillräckligt pigg och utvilad och givetvis nykter för att kunna komma i fråga för att arbeta. Är du inte inte det och ända befinner dig på jobbet så är det din skyldighet att ta dig själv ur trafiksäkerhetstjänst. Oavsett om det är ett vanligt arbetspass eller ett övertidspass.

Regler för övertid

Max 200 timmar per år. Max 50 timmar per kalendermånad. Alla arbetstidsregler i kollektivavtalet gäller som vanligt. Du ska ha minst 11 timmar mellan turerna (dygnsvilan), veckovilan om 36 timmar får inte tas i anspråk, spärreglerna vid tidig morgon och natt samt även 19-05 regeln gäller.

Risker med att beordra övertid

Seko Lok ser flera uppenbara risker med en situation där arbetsgivaren börjar beordra ut övertid och inte längre klarar sin verksamhet baserat på frivilliga åtaganden. Det blir sannolikt en ytterligare kärv stämning mellan produktion och administration. Genom att ålägga personalplanerare att beordra ut övertid försämras även planeringsavdelningens relation med personalen – en relation som är av yttersta vikt att den fungerar bra även i tider när ingen eller låg personalbrist råder. Relationer tar tid att bygga upp men går snabbt att rasera. Här gäller det att vara försiktig och tänka till innan.

Att förlita sig på beordrad övertid gör att företaget sätter sig i ett läge där det inte på förhand går att veta huruvida verksamheten kan bedrivas. Det är inte så att det genom att titta på fridagsnycklarna går att säga hur många lokförare som i slutänden finns tillgängliga för övertid. Personal kan vara svår eller omöjlig att få tag på (en majoritet använder inte tjänstetelefonen privat och få har fast telefoni idag), personal kan vara bortrest, personal kan av andra anledningar ha förhinder som omöjliggör tjänstgöring etc etc

Ytterligare en aspekt som måste tas med i beaktande är att vi riskerar att få ökade sjuktal som en konsekvens av ofrivillig övertid. Vilket i sin tur ökar på bristen.

Till sist:

Seko Lok jobbar för att vi INTE ska hamna i scenariot ovan. Det är dåligt för företaget men även problematiskt för oss om vi ändå hamnar där. Vi har INGET att vinna på det – alla vill ha sina lediga dagar och själva kunna välja när och hur vi arbetar utöver ordinarie arbetstidsmått.  Eftersom alla har ett gemensamt mål så hoppas vi mycket på att det går att komma fram och bedriva sommarens trafik utan att våra medlemmar tvingas till arbetet. Ni som har tid och möjlighet – ställ gärna upp och ta ett pass om ni blir tillfrågade och har möjlighet.

Här nedan kan ni läsa frågor vi har fått in till klubben, har ni några egna frågor kan ni maila dessa till styrelsen@pendelforarna.se eller skriva på klubbens facebooksida. 

Vad händer om jag har en femdagarsledighet (ons-sön) direkt följt av huvudsemester och har resa bokad från onsdagen och de beordrar in mig på onsdagen eller torsdagen?

Svar: Arbetsgivaren har rätt att kalla in dig att arbeta oavsett om du planerat att åka bort eller inte. Bäst i detta läge är att förklara situationen och berätta om dina planer. Kanske går det att komma överens om en annan lösning?

Jag trodde det krävdes mer oförutsedda saker än personalbrist känd sedan väldigt länge för att ha rätt att beordra?

Det kan vi hålla med om. Frågan är inte prövad huruvida arbetsgivarens argument för övertiden är starka nog och uppfyller ”särskilda skäl”. Det är något som vi behöver ta med förbundet den dag det inträffar.

Och själva semestern kan dom väl inte bryta?

Rent formellt finns utrymme i lagen för en arbetsgivare att bryta återkalla semestern och kalla in personal till arbete. Det krävs dock starka skäl för en sådan åtgärd och MTR har inte någon gång sagt sig vilja använda denna möjlighet. Om det mot förmodan uppstår en sådan situation så ska du kontakta Seko Lok för vidare hjälp.

Och vad om man är studieledig?

Då är du inte tillgänglig för övertid.

 

Vi kommer att uppdatera denna sida löpande vid behov

 

 

Kommentarer inaktiverade.