Nya löner 2018

Seko Lok har träffat arbetsgivaren vid tre tillfällen med anledning av den årliga lönerevisionen. Det centralt förhandlade utrymmet som finns att tillgå är för 2018 1,9%.

Seko Lok yrkade på att flytta pengar i stegen för att på så sätt höja upp slutlönen. Detta skulle ha inneburit en högre slutlön på bekostnad av ingångslön och lönesteg 1. Nu var inte MTR intresserade av en sådan lösning vilket innebär att ingen överenskommelse kan göras angående detta. Istället så kommer tarifferna att höjas upp med den centrala procenten. De nya lönerna ser därför ut som följer:

Löner för lokförare 2018-05-01 – 2019-04-30

Anställningstid                 Månadslön

Steg 1                                   25.907 kr

Steg 2                                  28.707 kr

Slutlön                                39.600 kr

Vik-tillägg                          388:-/mån

Normalt så ligger en LF 12 månader i vardera steg innan personen går upp på slutlön. För färdig LF som kommer från annan anställning så gäller att tidigare erfarenhet (minus 2 månader) som lokförare får tillgodoräknas vid inplacering i lönestegen.

De nya lönerna kommer INTE att kunna betalas ut redan på juni-lönen utan istället komma med till juli månads lön. Detta med anledning av att vi inte kunnat bli överens huruvida våra rörliga tillägg ska höjas med det centrala utrymmet eller inte. Det här gäller tidsförskjutningstillägg, handledartillägg, vrålskubbstillägg samt utbildningstillägg.

Vid tidigare lönerevisioner (ända tillbaka till Citypendelns start) så har alltid de rörliga tilläggen genererat ett löneutrymme. Detta utrymme har varit det samma som det centralt framförhandlade utrymmet och då utökat lönepotten. Normalt så har utrymmet använts just för att höja nämnda tillägg, men vi har också vissa år använt pengarna som tilläggen gett till att höja slutlönesteget. Det har varit ett sätt i tider av personalbrist att kunna löneglida lite och på så sätt bli en mer attraktiv arbetsplats och därmed locka hit lokförare. Även förra året när MTR var ny som arbetsgivare användes detta löneutrymme och tilläggen höjdes upp.

I år så vill inte arbetsgivaren gå med på att utrymmet existerar utan menar att Seko måste bekosta eventuell höjning av tilläggen ur egen ficka genom att ta pengar från lönepotten. Det skulle i så fall innebära att vi avstod lön för att höja upp tilläggen. Tvärtom mot tidigare års konstruktioner alltså. Det är en dålig lösning och inte något som vi är intresserade av. Nu har vi satt av en tid för en ytterligare träff (efter midsommarhelgen) och har en liten förhoppning om att kunna lösa frågan. Vi hade idag ett konstruktivt möte per telefon med ledningen och innan vi uttömt alla möjligheter till en överenskommelse är vi inte beredda att ta frågan vidare.

Leder inte kommande möte till en lösning så väcker klubben tvist och begär central förhandling.

Vi återkommer med mer info

Kommentarer inaktiverade.