MBL 2018 02 12

Ekonomi
MTR:s resultat för Januari är dåligt.  Kundnöjdhetsresultaten för januari har dock inte ännu kommit in.
Att ha inställda 24 tåg ger mindre betalt från SL, men man slipper de viten som annars blivit. Däremot får MTR stå för ersättningstrafiken. 24 tågen kommer först köras när MTR kan få ut tillräckligt med fordon per dygn för att kunna täcka även dessa tåg. Man har ännu inte en prognos för när det kommer ske. Men senaste tiden har det saknats enbart 2 fordon per dygn.

MTR Awards
Företaget är glada att så många från pendeln fick priser. Det är ovanligt att en nystartad del får så många priser första året.
Vi pratar om att vi fortfarande vill ha fest för alla. Att det inte ska handla om gruppchefsgrupperna. MTR förstår att förändringar är jobbiga, men att det inte nödvändigt är till det sämre när man gör en förändring.  Man frågade oss varför vi var tvungna att protestera när vi var emot. Varför vi inte bara kunde låta festen vara. De berättar att de inbjudna inte vågat gå på festen. Och vi försäkrar att det inte är vår avsikt. Alla måste få göra ett eget val i frågan. Vi ifrågasätter varför festen inte kan inkludera alla. Varför kan man inte ha en awards-del på en fest där alla är inbjudna. Och vi får svar att alla har chans att bli inbjudna.
Man frågade om hur Sekos fest varit och var aningens ledsen att de inte blivit inbjudna till den. De lovade att de hade kommit på Sekos fest om de fått en inbjudan.

Städning av stationer
En ny underentreprenör, Visera har tagits in för att hjälpa Solreneriet. De har observerats städa inför instamätningar. Företaget hävdar att företaget inte ska städa utan bara hjälpa till med att få bättre rutiner. Företaget hävdar att man förhandlat frågan med Reneriets fackförbund och att de därför inte behövde informera eller förhandla med Seko. Seko håller inte med utan MTR som huvudansvarig måste förhandla / informera. Att de städat inför instamätningar är för att hjälpa att få goda resultat på dessa. Man kan ju tycka att städningen alltid borde hålla samma standard. Visera har eventuellt även de tagit in en underleverantör som inte förhandlats. Vem är det som kommer städa i slutändan? Kommer de ha rätt utbildningar / kunskap? Har underleverantören spåravtal / kollektivavtal?
Pendelklubben kämpar vidare för att få ordning i frågan. Bra jobbat!

Utbildningar
In house utbildningen: 87 personer har sökt internt att bli förare. 30 är kvar i processen att få gå utbildning.
Den nya utbildningen kommer vara på 39 veckor där 4 är semesterveckor.
Urvalsprocessen kräver att man har godkänt i samtliga grundämnen. Sen genomför de en screeningprocess. Sist kommer yrkes psykologiska tester. Man ska i framtida urvalsprocesser ha bättre kvar på kunskaper i svenska så att det inte ska bli ett hinder för att klara kursen. Vi hoppas på att vi ska få en längre tid tilldelat till diskussioner om utbildningar. Vi ber om minst 1 timme istället för dagen 15 minuter.
YH-utbildningen: MTR berättar att de fick nej till YH utbildning då företaget har sagt en för låg siffra på behovet av nyanställningar samtidigt som andra företag har sagt att de inte har något behov.
Nu får man försöka rekrytera nya från YH-skolorna i Norrland.
Rehabiliteringsutbildning: Företaget har utbildat sina ledare i rehabiliteringsprocessen. Vi ber om att skyddsombuden ska få samma utbildning. Och hädanefter samtidigt som cheferna.
Ledardag: Man har genomfört eller ska genomföra en ledardag som följd av medarbetar enkäten. För att ge gruppcheferna rätta verktyg.

Periodövertid
Periodövertiden ska regleras en gång i månaden. Om man riskera att arbeta mer än  7 h och 20 min över ska en 0-dag  (F-dag) läggas ut per automatik. Mindre övertid betalas ut som ersättning automatiskt. För att få tiden som komptid behöver man höra av sig till företaget och säga att man inte vill ha sin övertid utbetald i pengar. Företaget tror att detta fungerar och att våra medlemmar fått ut F-dagar. De blir förvånade när vi säger att så inte alltid är fallet och ska ta med sig frågan.
Vi har länge bett om att varje månad få övertidslistor. ST har nu lagt in och bett specifikt om detta inför denna MBL. Företaget svarade förvånat att de skickat till en person och att de därav trott att listorna spridit sig automatiskt. De lovar nu att skicka listorna till alla som ska ha dem, men poängterar vikten i att inte alla ska ha tillgång till dessa.

Avstängningar
Man är i processen att leta efter rastlokaler samt toaletter på Arlanda vid den framtida avstängningen där vi ska vända tågen i Arlanda. Hasse ber att skyddet ska få vara med i denna process så att det inte ska bli ytterligare en lokal liknande den på SCI. Förhoppningsvis lyssnar företaget.
Vi får veta att träplattformen i Östertälje ska byggas upp igen och användas i omgångar.

Avhopp
Vi fick se hur många som slutat på företaget under förra året. Det var 33 personer sammanlagt. Företaget säger att siffran varit på normal nivå, dvs samma som för Stockholmståg fram till maj 2017. Dvs 1-2 personer per månad som sagt upp sig. Om nivåerna varit normala under första perioden så borde de därmed vara minst en fördubbling under resten av året.
Däremot fick vi nu veta att de flesta som slutat har jobbat mindre än 10 år på företaget.

Viserande
De nya viserande personalen känner att man inte blir respekterad av trafik idag. Dessutom berättar de att de inte känner sig trygga. Pendelklubben kommenterar att de inte fått en tillräckligt bra utbildning inom säkerhet.
Astrid poängterar att rastlokalerna i Nynäshamn och Södertälje numera inte räcker till då dessa viserande tillkommit. Det händer att personer behöver sitta på golvet och äta sin matlåda. Många gånger när man kommer till rastlokalerna finns inga sittplatser kvar. Vi får hoppas att företaget lyssnar och agerar i frågan.

POC
Nya planer för Poc presenterades och förhandlades trotts att vi inte fått informationen i god tid innan mötet. Informationen inför mötet var inte tydligt. Trotts att vi poängterar att vi enligt lag ska ha material i god tid innan så ville inte MTR lyssna utan pressar igenom en förhandling.
Vad man vill göra är att anställa fler inne på poc. Medarbetarundersökningen visar att klimatet på poc är under all kritik. Och detta är företagets åtgärder. Bland annat ska man dela upp DLP (Drift Ledare Personal) i två kategorier DLP och DLS (Drift Ledare Station). Man vill ha YDL (Yttre Drift Ledare) dygnet runt. Vilket skulle ge positiv effekt på inställelsetiden vid POM (olyckor). I dagens rutin har gruppchefer en inställelsetid på 90 minuter till Cst innan de åker ut till tåget på de tider en YDL inte finns.
Andra tjänster man planerar är DLI (Drift Ledare Information), fler OL (Operativ Ledning), DLF (Drift Ledare Fordon) dvs någon från emtrain, JSC (Jourhavande Stations Chef) och en Fordonsspecialist (vilket är i princip det Mats Jenelius gör idag dock måste han söka tjänsten). Man hoppas på att börja söka efter personer till DLS nu och YDL till sommaren.
Facket poängterar att utbildningen bör vara fullgod på denna nya personal. Bland annat borde DLS få POM utbildning trotts att de inte ska göra just detta, men för att de kommer komma i kontakt med personer i kris.
Vi poängterar även att det är viktigt att ge en vettig lön till DLT (Drift Ledare Trafik). I dag planerar man ta in personal från uthyrningsbolag som så småningom ska bli fast anställda hos oss. Vi tycker att det vore bättre att ge en rimlig lön och rekryterar från våra egna led. Det  borde dessutom bli billigare än den inhyrda personalen skulle bli.

Kommentarer inaktiverade.