Avsaknad lönetillägg för den interna lokförarkursen.

Seko Lok begärde för några veckor sedan förhandling med MTR angående tillägg för ob, övertid, tft och annat som genomgående inte betalats ut i den interna lokförarutbildningen.

Vi insåg att det skulle bli ett omöjligt arbete för lönekontoret att i efterskott kontrollera lönen varje månad bakåt för var och en av de 22 studerande. Seko Lok yrkade därför på att samtliga  ska få två dagars betald övertid baserad på slutlönen för lokförare. Detta innebär en extra utbetalning på ca 7 500 kr brutto till samtliga. Summan ska ersätta de bortfallna lönetilläggen. Den ska också kompensera för den långa tid som de drabbade fått vänta på sina pengar.

MTR gick Seko Loks yrkan tillmötes och kommer att betala ut ersättningen på februarilönen.

 

 

Kommentarer inaktiverade.