Paus och rast

I och med T18 har våra turer blivit mycket mer komprimerade. Mer körning och mindre tid för vila och andhämtning. Tiden för rast är ofta den kortast tillåtna, 30 min. Körningen är många gånger maxad till den enligt avtalet högst tillåtna på 5 timmar.

Vi vill med anledning av detta påminna dig som förare om din rätt till 10 min paus med 1½ – 2½ timmes mellanrum. Är du sen med ditt tåg ska ta dig tid till att gå på toa om det finns risk att du blir sittande på tåget i mer än 2½ timme. Den tiden har vi rätt till enligt avtal. Om tåget skulle bli försenat p g a att du går på toaletten är inte ditt fel!

Tänk också på att du ska ha minst 30 min rast i din tur. Blir du sen med ditt tåg och din rast blir kortare än 30 min, ska du kräva din rast även om det innebär att nästa tåg blir sent. Rasten inkluderar INTE avbytestid och gångtid till och från tågen. Arbetstid innan rast får vara max 5 timmar!

Kommentarer inaktiverade.