Extra gnettillägg 13 december – 8 januari

Seko Lok har upprepade gånger tipsat MTR om att betala ut ett extra tillägg för att locka förarna att jobba extra, eftersom personalsituationen ser ut som den gör. Vi har föreslagit att tillägget ska motsvara det vi får på sommaren när vi jobbar extra på kranshelgerna.

MTR ser äntligen fördelen med vårt förslag eftersom det kan leda till att fler anmäler sig till gnet – även sådana som normalt inte jobbar extra: Idag skrev trafikchef Dag Lokrantz-Bernitz ett mail till samtliga förare med erbjudande om ett tillägg på 2200 kr för den som arbetar extra på ledig dag 13 dec till 8 jan. Förutom det extra tillägget får den som gnetar även tillägg för kvalificerad övertid. Dag skrev att erbjudandet givetvis även gäller den som beordras in på övertid.

Beordring av övertid får endast ske om ingen annan lösning finns att tillgå. Tänk på att du kan säga nej om du blir beordrad övertid. Det finns olika anledningar till att man inte kan arbeta när man är ledig – trötthet är en av dem. Blir du beordrad övertid av psf eller POC, be om en skriftlig beordring via mail på den tur du får. Ta kopia på det och vidarebefordra det till oss på adress styrelsen@pendelforarna.se Då vi får en överblick på hur många MTR har beordrat under perioden. Beakta att viloperioden mellan turerna fortfarande skall vara 11 timmar.

 

Kommentarer inaktiverade.