Information från skyddsombuden 171219

Skyddsombuden har noterat att den politiska ledningen i Stockholms läns landsting tillsammans med SL inte är nöjda med vad MTRP levererar.
De har i en presskonferens 2017-12-18 offentliggjort tre krav, varav det första var ”Sätta press på MTR och få ut fler vagnar i trafik”.

Skyddsombuden känner en stark oro över att verkstäderna inte hinner med befintligt underhåll med den nuvarande arbetsbördan.
Vi är oroliga över risken för att icke trafikdugliga fordon trafiksätts för att till varje pris upprätthålla trafiken.

Skyddsombuden uppmanar alla kollegor att vara extra noggranna vid exempelvis klargöringar, rapporteringar av fel och uppkomna tekniska problem under körning.
Säkerheten skall, enligt MTRP’s värdegrunder alltid komma främst, vilket vi skyddsombud givetvis ställer oss bakom.
Vi lokförare är personligen ansvariga för tågets säkra framförande och vi måste kunna känna en trygghet i att stå emot eventuella påtryckningar uppkomna av fordonsbrist.

Har ni frågor eller funderingar, kontakta oss.

/Skyddsombuden SEKO Lok Pendeln och ST Spårtrafik

Kommentarer inaktiverade.