Felaktiga avdrag för föräldralediga

I föräldraförsäkringen finns förutom de 480 föräldrapenningdagarna även 10 dagar med tillfällig föräldrapenning att ta ut för den person som inte föder barnet. Dessa dagar brukar kallas ”pappadagar” i folkmun. Tanken med dagarna är att de ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna det nya barnet samt kunna ta hand om övriga barn under den första tiden. Dagarna kan tas ut sammanhängande eller enskilt vilket som önskas.

Skillnaden mot vanlig föräldrapenning är:

  • 2-månaders kravet finns inte vid uttag (du kan ringa samma dag och anmäla att du vill vara hemma)
  • Kan tas ut som längst senast 60 dagar efter hemkomst från BB
  • Dagarna kan endast tas ut på dagar där du skulle ha tjänstgjort. Dvs dagar där du avstår från arbete för att istället vara hemma. Det går inte att ta ut tillfällig föräldrapenning på en FP-dag
  • Dagarna går inte att överlåta till den andra föräldern

Ersättningen per dag beräknas på samma sätt som vanlig föräldrapenning. Dvs det är din sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för din ersättningsnivå.

Nu har det kommit till Seko Loks kännedom via medlem att lönekontoret drar av 14 dagar i det fall att de 10 dagarna med tillfällig föräldrapenning tas ut sammanhängande. Avdraget har gjorts med daglöneavdrag om 3,3%/dag. Detta eftersom man menar att perioden med tjänstledighet blir längre än 6 dagar. Enligt kollektivavtalet ska det då göras daglöneavdrag.

Det här är felaktigt. Det är endast lönen för de dagar som du skulle ha tjänstgjort som ska dras av. Avdraget ska då ske med avdrag för de timmar som du skulle ha tjänstgjort – inte med daglöneavdraget. Eftersom vi i normalfallet tjänstgör maximalt 5 dagar i sträck varpå minst en FP-dag sedan ligger utlagd så blir inte tjänstledigheten längre än så. Sedan påbörjas en ny period med tjänstledighet efter den utlagda FP-dagen.

Seko Lok har kontaktat företaget som kan se att avdraget inte stämmer överens med hur ersättningen från Försäkringskassan beräknas. Lönekontoret menar dock att det behövs en kompletterande skrivning för att de ska kunna göra avdraget på det sätt som vi hävdar är korrekt. Seko Lok har därför begärt förhandling i frågan.

Vi vill uppmana alla som varit hemma med tillfällig föräldrapenning under 2017 (även ni som vabbat) att kontrollera så att avdraget har skett på ett korrekt sätt. Har ni fått avdrag med daglöneavdrag om 3,3% per dag istället för timavdrag när ni vabbat eller varit hemma med pappadagar så hör av er till oss med uppgifter om vilka dagar det gäller. Vi kommer att begära rättning av de felaktiga avdrag som gjorts under 2017.

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.